Programy pomocy osobom w kryzysie bezdomności – szkolenie

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do organizowanych w listopadzie wizyty studyjnej oraz konferencji dotyczącej mieszkalnictwa społecznego,  uprzejmie informujemy, że organizujemy szkolenie

Programy pomocy osobom w kryzysie bezdomności

Szkolenie jest odpowiedzią na zgłaszaną przez wiele osób i podmiotów potrzebę pogłębienia wiedzy na ten temat i poznania przykładów dobrych praktyk. Będzie je prowadził

PIOTR OLECH – ekspert ds. mieszkalnictwa oraz wychodzenia bezdomności (Gdańsk)  

 Celem szkolenia jest prezentacja celów i zasad prowadzenia mieszkań wspomaganych i chronionych oraz form współpracy między samorządem a jednostką prowadzącą. 

Ramowy program:

  1. Zróżnicowanie problemu bezdomności (osoby starsze, chore, uzależnione, młodzież opuszczająca placówki),
  2. Programy pomocy dla osób bezdomnych – program schodkowy i „najpierw mieszkanie”,
  3. Rodzaje mieszkań i zasady pobytu oraz wymogi prawne i ustawowe,
  4. Obowiązki właściciela mieszkania i podmiotu prowadzącego.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz do wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu polityki i pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

  • Termin: wtorek 17.12.2019, 9.00-15.00
  • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, budynek przy al. Wojska Polskiego 69, sala nr 131
  • Zgłoszenia do 13.12.2019 na adres: schronisko.zielonagora@gmail.com
  • Kontakt: Małgorzata Jaskulska – Schronisko RONDO, tel. 600 044 246
Skip to content