27 czerwca 2017

Dokumenty do pobrania

 

Jednolity System Antyplagiatowy 

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. [Źródło: https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start]

 

Linki

Materiały szkoleniowe

Dokumenty prawne

 

 

Procedura obsługi pracy dyplomowej w systemie Dziekanat – moduł PracNet oraz StudNet

 1. Rejestracja pracy przez Dziekanat – po zatwierdzeniu tematów prac dziekanat wprowadza tematy do systemu przypisując je na koncie studenta (metryczka JSA).
 2. Wgranie pracy przez Studenta – student na swoim koncie StudNet (zakładka Dyplom – Praca dyplomowa JSA) wgrywa plik pracy w formacie pdf.
 3. Przesłanie pracy do Promotora – po wgraniu pliku pracy student musi przesłać pracę do promotora.
 4. Sprawdzenie przez promotora zgodności treści pracy w wersji wydrukowanej z wersją elektroniczną. Jeśli dokumenty są zgodne promotor akceptuje plik pracy w systemie i przesyła ją do kontroli antyplagiatowej – JSA.
 5. Po wykonaniu czynności sprawdzenia w systemie PracNet promotor otrzymuje roboczy raport z badania antyplagiatowego (2 strony). Jeżeli informacje zawarte w raporcie nie wskazują na plagiat, promotor zatwierdza pracę, w przeciwnym razie promotor ma obowiązek sprawdzić szczegóły pracy w systemie JSA.
 6. Po zatwierdzeniu pracy/raportu po kątem antyplagiatowym promotor przesyła pracę do recenzji, a student wgrywa pracę do systemu ORPD. Promotor sprawdza zgodność pliku pracy wgranego do ORPD z wersją drukowaną.
 7. Promotor oraz recenzent wypełniają i drukują recenzje pracy.
 8. Promotor kieruje pracę do obrony i drukuje właściwy raport JSA (min. 3 strony), podpisuje go i dostarcza do dziekanatu.
 9. Dziekanat przyjmuje pracę od studenta, gdy wszystkie powyższe czynności są wykonane przez studenta, promotora oraz recenzenta.

 


Ocena nauczyciela akademickiego

(dotyczy oceny okresowej dokonywanej za lata 2019-2020)

 


Indeks elektroniczny

 


Wzory umów

 


Papier firmowy 

 


Logotypy do pobrania

 


Dział Kształcenia

 


Dział Nauki

 


Warsztaty dla pracowników

 • INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH
  https://www.ankiety.wpps.uz.zgora.pl
  Celem warsztatów jest zaprezentowanie pracownikom Wydziału możliwości systemu badań ankietowych, pozwalającego na łatwe i szybkie tworzenie kwestionariuszy, zarówno w formie tradycyjnej (wersja do druku), jak i elektronicznej (ankiet on-line). Przybliżone zostaną także informacje dotyczące publikacji ankiet w Internecie, gromadzenia i przetwarzania danych oraz analizę zebranych informacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.wagner@kmti.uz.zgora.pl lub poprzez elektroniczny formularz.

 

 • ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA EDUKACJI – PLATFORMA EDUKACYJNA MOODLE
  https://www.platforma.wpps.uz.zgora.pl
  Szkolenie skierowane do wykładowców, którzy planują udostępnianie studentom notatek i materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, zamierzają realizować część swoich zajęć w formie e-learningowej, chcą przeprowadzać testy oraz egzaminy on-line oraz aktywować studentów do pracy metodami wykorzystującymi nowoczesne technologie informacyjne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.wagner@kmti.uz.zgora.pl lub poprzez elektroniczny formularz.

 

 • EDYTOR TEKSTU / ARKUSZ KALKULACYJNY
  Szkolenie skierowane do wykładowców, którzy chcą podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi programów MS Office / WPS Office / Libre Office / Open Office.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.wagner@kmti.uz.zgora.pl lub poprzez elektroniczny formularz.

 

 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (OpenOffice / LibreOfficeWPS Office)

Skip to content