POWER dla studentów Psychologii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów psychologii. Zajęcia realizowane są ze środków uzyskanych w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Psychologia, semestr VIII

Rekrutacja rozpocznie się 26.02.2020 r. i trwała będzie do 28.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju P106 budynek A -16 od godziny 08:00- 13:00.


 

Skip to content