Platforma Edukacyjna Moodle

Ogólnouczelniana platforma moodle 

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość korzystania z platformy Moodle jako alternatywnej do Google Classroom  platformy udostępniania materiałów dydaktycznych.

Wydziałowa Platforma Moodle eWNS w letnim semestrze 2019/2020 roku (pierwszym semestrze zawieszenia zajęć tradycyjnych) w wielu przypadkach okazała się bardzo efektywnym sposobem komunikacji ze studentami, udostępniania materiałów do zajęć i otrzymywania prac zaliczeniowych studentów. 

Ci z Państwa, którzy – mimo powrotu do kształcenia tradycyjnego – chcą dalej w pracy ze studentami korzystać z narzędzi kształcenia zdalnego, mogą umieścić kursy swoich przedmiotów na uczelnianej platformie Moodle. 

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się ze sposobem uzyskania dostępu do platformy na stronie: https://www.wns.uz.zgora.pl/moodle/

Nie jest wymagane zakładanie nowych kont, a zawartości kursów z „pierwszego zdalnego semestru” mogą zostać przeniesione z platformy wydziałowej!

Zapraszamy do korzystania z platformy Moodle!

 

Moodle

Skip to content