Oferta ogólnouczelniana – zapisy na rok 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie Studnet po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019 r.

Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów.

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2019/2020 powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • Psychologia – 1 rok –studia jednolite magisterskie stacjonarne
  • Psychologia – 1 rok –studia jednolite magisterskie niestacjonarne
  • Socjologia – 1 rok – studia stacjonarne  II stopnia

Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba

 

 

Skip to content