Oferta ogólnouczelniana na rok akademicki 2018/2019

 

Informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Z sylabusami przedmiotów można zapoznać się na stronie https://sylabuz.uz.zgora.pl/

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.  Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2018/2019 powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • Psychologia – 1 rok –studia jednolite magisterskie stacjonarne
  • Psychologia – 1 rok –studia jednolite magisterskie niestacjonarne
  • Socjologia – 1 rok – studia II stopnia – studia stacjonarne

Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba

Skip to content