AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Uczelniana Rada ds. Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć.

Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom w dniach 1 -14 marca 2021 r.

Biorąc udział w ocenie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

Kategoria I (wydziałowa) 
przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

Grupa 1

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 • Wydział Artystyczny

Grupa 2

 • Wydział Nauk Biologicznych,
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

Grupa 3

 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Collegium Medicum,
 • Wydział Humanistyczny

Grupa 4

 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania;

Grupa 5

 • Wydział Fizyki i Astronomii[1]

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

 

Kategoria II (indywidualna)
udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

 

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wykorzystać token, który otrzyma na konto mailowe w pierwszej połowie lutego i wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Losowe tokeny wysłane są studentom na ich uczelniane adresy email (nralbumu@stud.uz.zgora.pl) w celu sprawnego przeprowadzenia ankiety. Po ich wysyłce nie ma możliwości powiązania wysłanego studentowi tokena z jego danymi osobowymi. Ty samym gwarantujemy całkowitą anonimowość ankiety wypełnionej otrzymanym tokenem.

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ocenie

 

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie piątej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

Skip to content