Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
wspólnie z
Samorządem Doktorantów i Doktorantami Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Samorządem Doktorantów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Samorządem Doktorantów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

zaprasza do udziału w

 

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów

Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”

 

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 Warszawa

Termin konferencji: 14-15 marca 2019

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o dofinansowanie konferencji

 

Skip to content