28 maja 2018

Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim

POWER 3.5

Strony informacyjne


13.02.2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów psychologii. Zajęcia realizowane są ze środków uzyskanych w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Psychologia, semestr VIII

Rekrutacja rozpocznie się 26.02.2020 r. i trwała będzie do 28.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju P106 budynek A -16 od godziny 08:00- 13:00.

 


HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA SŁUCHACZY SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

TERMINY:

  • 20-21.04. 2019 r.
  • 18-19.05.2019 r.
  • 08-09.05.2019 r.
  • 15-16.06 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W PLANIE STUDIÓW

 


15.10.2019

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów pedagogiki, specjalność  Edukacja elementarna. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”, który  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Pedagogika, semestr V studia pierwszego stopnia oraz semestr IV studia drugiego stopnia (specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna; edukacja elementarna z wczesnym nauczaniem języka obcego; edukacja elementarna i edukacja medialna; edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności).

Rekrutacja rozpocznie się 16.10.2019 r. i trwała będzie do 23.10.2019 r.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju 440 budynek A -16.

Szczegółowe informacje: Anita Famuła-Jurczak, tel. 517-608-846


 

11 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów pedagogiki. Zajęcia realizowane są ze środków uzyskanych w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Pedagogika, semestr VI studia pierwszego stopnia oraz semestr IV studia drugiego stopnia (specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna; edukacja elementarna z wczesnym nauczaniem języka obcego; edukacja elementarna i edukacja medialna; edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności).

Rekrutacja rozpocznie się 20.03.2019 r. i będzie trwała do 21.03.2019 r.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju 440 budynek A-16 od godziny 08:00- 13:00.

 


11 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów psychologii. Zajęcia realizowane są ze środków uzyskanych w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Psychologia, semestr VIII

Rekrutacja rozpocznie się 20.03.2019 r. i będzie trwała do 21.03.2019 r.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju 440 budynek A -16 od godziny 08:00- 13:00.  

 


28 maja 2018 r.

Szkolenia służące podniesieniu kompetencji studentów kierunku psychologia Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

Punkt przyjęć

  • Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, pokój P106 (sekretariat Instytutu Psychologii), Campus B.

Dokumenty

Skip to content