5 kwietnia 2018

Projekt badawczy – How to help children from ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries

How to help children from families of ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries – Jak pomóc dzieciom z rodzin należących do mniejszości etnicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej zaadaptować się z szkole

 

International Visgrad Fund’s Grant ID 11410116
Źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim otrzymał dofinansowanie w ramach Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt o nazwie „How to help children from ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries” będzie realizowany w terminie: 06-10.2014, a jego głównym punktem będzie realizacja międzynarodowego seminarium i warsztatów dla nauczycieli konferencji poświęconych powyższej tematyce.

W projekcie, którego koordynatorem jest prof. Hanna Liberska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będą uczestniczyć partnerzy z Uniwersytetu Mateja Bela na Słowacji, Uniwersytetu w Debreczynie, Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej i Sportu Ukrainy oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Skip to content