5 czerwca 2017

Projekty i granty

 

Granty na badania – oferta

 


Kalendarz naboru wniosków

 

 


Granty i projekty realizowane na wydziale

 

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

 • Projekt badawczy „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy
 • Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,,Bukowińskie spotkania” / kierownik tematu: dr Magdalena Pokrzyńska, Jednostka: Instytut Socjologii, data rozpoczęcia: 01.12.2011 / data zakończenia: 01.12.2014
 • Zdolności dzieci i ich uwarunkowania / kierownik tematu: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii, data rozpoczęcia: 14.12.2011 / data zakończenia: 14.12.2014
 • Środowisko rodzinne twórczych dzieci / kierownik tematu: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii, data rozpoczęcia: 14.12.2011 / data zakończenia: 14.12.2014
 • Siła konkursu. Konkursowy nabór kadr jako nowa instytucja społeczna / kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii, data rozpoczęcia: 13.12.2011 / data zakończenia: 14.12.2013
 • Doświadczenie edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Studium autobiografii / kierownik tematu: dr Anetta Elżbieta Soroka-Fedorczuk, Jednostka: Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania / data rozpoczęcia: 14.12 2011 / data zakończenia: 14.12.2014
 • Odporność psychiczna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / kierownik tematu: dr Iwona Alicja Grzegorzewska, Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego, data rozpoczęcia: 14.12.2011 / data zakończenia: 14.12.2013

2010

 • Kurs intensywny „Jakość życia i jakość szkoły” (2010 / 2011 / 2012)
 • Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej – kontynuacja (własny)  / kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski , Jednostka: Instytut Socjologii, data rozpoczęcia: 2010 / data zakończenia: 2011
 • Kariery na polskiej scenie politycznej. Socjologiczna analiza biografii parlamentarzystów po 1989 (promotorski) / kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński (doktorant mgr Justyna Nyćkowiak), Jednostka: Instytut Socjologii, data rozpoczęcia: 2010 / data zakończenia: 2011
 • Badania nad rozwojem sportu w Polsce w procesie przemian ideologicznych i społecznych lat 1957-1989 (własny) / kierownik: Dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ /  2010-2014

2009

 • LANGAR – Language Garden – Opracowanie i próbna realizacja transgranicznego programu podniesienia kwalifikacji zawodowych u wychowawców przedszkolnych w celu wdrożenia w przedszkolach regionu edukacji językowej (01.09.2009 – 31.08.2011)
 • Style przywiązania a autoprezentacja kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera intymnego związku / kierownik tematu: mgr Anna Paluszak, Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii, data rozpoczęcia: 2009 / data zakończenia: 2011
 • Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny) / kierownik tematu: dr Jarosław Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, data rozpoczęcia: 2009 / data zakończenia: 2011
 • Eurosupport VI: Developing a training and resource package for improving the sexual and reproductive health of people living with HIV/AIDS in Europe / Zespół: ze strony UZ: Zbigniew Izdebski – senior researcher, Joanna Dec-Pietrowska – koordynator / Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, czas trwania: 2009-2013 / Finansowanie: Komisja Europejska

2008

 • Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Jarosław Wagner), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych, data rozpoczęcia: 12.06.2008 / data zakończenia: 09.09.2009

2007

 • Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce / kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii / data rozpoczęcia: 12.11.2007 – data zakończenia: 11.11.2009
Skip to content