16 września 2017

Młodzi naukowcy i doktoranci

 

Dotacja na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


Akty prawne – finansowanie nauki

Wniosek o dotację na realizację zadania badawczego

 

podane poniżej kwoty są kwotami brutto, bez narzutu uczelnianego (30%)

 

 

 

Rok 2018

(termin składania: od 3 września 2018 r. do 14 września 2018 r., data podziału środków: 20 września 2018)

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Związek marki ze strukturą Ja konsumenta
  kierownik zadania badawczego: mgr Magdalena Kolańska
  przyznana kwota brutto: 7.750,00 zł
 2. Temat: Analiza uwarunkowań rozwoju kariery funkcjonariuszy wybranych grup dyspozycyjnych oraz funkcjonowania i organizacji tych grup
  kierownik zadania badawczego: dr Tomasz Kołodziej
  przyznana kwota brutto: 7.750,00 zł
 3. Temat: Sposoby empirycznej weryfikacji teorii temperamentu
  kierownik zadania badawczego: mgr Tomasz Misiuro
  przyznana kwota brutto: 7.750,00 zł
 4. Temat: Opracowanie i upowszechnienie wyników badania nad uwarunkowaniami produktywności twórczej polskich naukowców
  kierownik zadania badawczego: dr Łukasz Budzicz
  przyznana kwota brutto: 3.900,00 zł
 5. Temat: Uczniowskie firmy w systemie szkolnictwa jako pole badań
  kierownik zadania badawczego: dr Magdalena Zapotoczna
  przyznana kwota brutto: 3.900,00 zł
 6. Temat: Diagnoza twórczości dzieci sześcioletnich w języku angielskim
  kierownik zadania badawczego: mgr Klaudia Żernik
  przyznana kwota brutto: 3.900,00 zł
 7. Temat: Doświadczenie odosobnienia poprzez uczestników 41. Wyprawy Polarnej na Spitsbergenie
  kierownik zadania badawczego: mgr Konrad Opaliński
  przyznana kwota brutto: 2.600,00 zł

 

Uczestnicy studiów doktoranckich

 1. kierownik zadania badawczego: dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
  doktorant: mgr Piotr Nieporowski
  tytuł zadania badawczego: Analiza uwarunkowań instytucjonalizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w specjalnych strefach ekonomicznych
  przyznana kwota brutto: 7.750,00 zł
 2. kierownik zadania badawczego: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
  doktorant: mgr Sławomir Sobański
  tytuł zadania badawczego: Badania metodą biograficzną w kontekście pomocy postpenitencjarnej
  przyznana kwota brutto: 3.900,00 zł
 3. kierownik zadania badawczego: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
  doktorantka: mgr Gabriela Fiedler
  tytuł zadania badawczego: Postawy wobec gospodarki odpadami jako element świadomości ekologicznej mieszkańców małych społeczności lokalnych – praca doktorska
  przyznana kwota brutto: 2.600,00 zł
 4. kierownik zadania badawczego: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
  doktorantka: mgr Mirosława Kanar
  tytuł zadania badawczego: Badanie wiedzy o sobie dorosłych osób ze spektrum autyzmu
  przyznana kwota brutto: 2.600,00 zł
 5. kierownik zadania badawczego: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
  doktorantka: mgr Astina Koch
  tytuł zadania badawczego: Badanie sukcesów młodzieży niedostosowanej w relacjach rodzinnych
  przyznana kwota brutto: 2.600,00 zł

 


 

Rok 2017

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Wartość poznawcza badań empirycznych w psychologii społecznej
  Kierownik: dr Łukasz Budzicz 
  Dotacja: 2075 zł
 2. Temat: Bezpieczeństwo Internetu przedmiotów oraz dronów
  Kierownik: dr inż. Michał Grobelny 
  Dotacja: 4000 zł
 3. Temat: Rola babci/dziadka z perspektywy osoby pełniącej tę rolę: wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
  Kierownik: mgr Joanna Hadzicka
  Dotacja: 2075 zł
 4. Temat: Wartości dodane i utracone dla obrazu siebie konsumenta
  Kierownik: mgr Magdalena Kolańska 
  Dotacja: 2075 zł
 5. Temat: Modele selekcji deskryptorów osobowych w badaniach nad taksonomią psycholeksykalną
  Kierownik: mgr Tomasz Misiuro 
  Dotacja: 2075 zł
 6. Temat: ICT w procesie kształcenia matematycznego 
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka 
  Dotacja: 2075 zł
 7. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem
  Kierownik: dr Marek Zadłużny 
  Dotacja: 3000 zł
 8. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec
  Kierownik: mgr Magdalena Zapotoczna 
  Dotacja: 2075 zł

 

Uczestnicy studiów doktoranckich

 • Kierunek Pedagogika
  • Temat: Edukacja w Republice Chińskiej – między tradycją a nowoczesnością
   mgr Maja Błaszczyk
   Dotacja: 2000 zł
  • Temat: Poczucie dobrostanu nauczycieli jako element kultury organizacyjnej szkoły
   mgr Renata Socha
   Dotacja: 1000 zł
  • Temat: Losy osób usamodzielnianych na przykładzie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalnego- dom dziecka w Klenicy
   mgr Paweł Zapeński
   Dotacja: 1000 zł
  • Temat: Profesjonalizacja w rodzinnej pieczy zastępczej
   mgr Natalia Harewska
   Dotacja: 4225 zł
  • Temat: Wsparcie i pomoc osób opuszczających zakłady karne w wymiarze teoretycznym i praktycznym
   mgr Sławomir Sobański
   Dotacja: 2000 zł
 • Kierunek Socjologia
  • Temat: Depresja – stosunek i doświadczenia młodzieży gimnazjalnej i licealnej
   mgr Milena Grzegorczyk
   Dotacja: 4225 zł
  • Temat: Projekt badawczy w ramach rozprawy doktorskiej 
   mgr Zbigniew Michalski
   Dotacja: 1000 zł
  • Temat: Badania terenowe pt. „Młodzi dorośli na rynku pracy i w życiu małżeńsko-rodzinnym”
   mgr Milena Oleszak
   Dotacja: 2000 zł
  • Temat: Badania terenowe pt. „Młodzi dorośli na rynku pracy i w życiu małżeńsko-rodzinnym”
   mgr Ksenia Wilaszek
   Dotacja: 1000 zł
  • Temat: Problemy pacjentów onkologicznych związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Badanie wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
   mgr Aleksandra Kita
   Dotacja: 1000 zł

 

 


 

Rok 2016

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Bezpieczeństwo Internetu przedmiotów i dronów 
  Kierownik: dr Michał Grobelny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: dr Michał Grobelny
  Dotacja: 2 000
 2. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec 
  Kierownik: mgr Magdalena Zapotoczna
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Magdalena Zapotoczna
  Dotacja: 1 332
 3. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem 
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 1 332
 4. Temat: Symboliczne dopełnienie siebie poprzez marki w okresie adolescencji 
  Kierownik: mgr Magdalena Kolańska
  Młody naukowiec – asystent, asystent: mgr Magdalena Kolańska
  Dotacja: 1 332
 5. Temat: Wystąpienia dotyczące przemian w Policji oraz biografii zawodowych funkcjonariuszy Policji 
  Kierownik: mgr Tomasz Kołodziej
  Młody naukowiec – asystent, asystent: mgr Tomasz Kołodziej
  Dotacja: 1 332
 6. Temat: Rola założeń dotyczących płodności w kształtowaniu się intencji prokreacyjnych. Badanie wśród studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego 
  Kierownik: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
  Młody naukowiec – asystent, asystent: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
  Dotacja: 1 332

 

Rok 2015

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Bezpieczeństwo Internetu przedmiotów 
  Kierownik: dr inż. Michał Grobelny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: dr inż. Michał Grobelny
  Dotacja: 3 333,00
 2. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oblicza aktywności sieciowych 
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Krzysztof Stanikowski
  Dotacja: 1 945,00
 3. Temat: Technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie kształcenia matematycznego 
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Dotacja: 1 944,00
 4. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem 
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 1 944,00
 5. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec 
  Kierownik: mgr Magdalena Zapotoczna 
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Magdalena Zapotoczna 
  Dotacja: 1 944,00

 

Rok 2014

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oblicza aktywności sieciowych 
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Krzysztof Stanikowski
  Dotacja: 3 250,00
 2. Temat: Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie nauczania oraz uczenia się matematyki 
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Dotacja: 2 210,00
 3. Temat: Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania 
  Kierownik: mgr inż. Michał Grobelny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr inż. Michał Grobelny
  Dotacja: 4 560,00
 4. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem 
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 2 990,00
 5. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacji ogólnokształcącej w Niemczech 
  Kierownik: mgr Magdalena Brzozowska
  Młody naukowiec – asystent, adiunkt: mgr Magdalena Brzozowska
  Dotacja: 2 210,00

 

 

Rok 2013

Młodzi naukowcy

 1. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Oblicza aktywności sieciowej 
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 3 230,00
 2. Temat: Wykorzystanie technologii informacyjnych procesie nauczania oraz uczenia się matematyki 
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 300,00
 3. Temat: Kształcenie na odległość na uczelniach wyższych jako element wspomagający proces edukacji 
  Kierownik: dr Jarosław Wagner Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 4 290,00
 4. Temat: Transformacja diagramów aktywności UML do sieci Petriego sterowania 
  Kierownik: mgr inż. Michał Grobelny Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 2 600,00

 

Skip to content