5 czerwca 2017

Konferencje | seminaria | warsztaty

Dział Nauki

Dokumentacja dotycząca organizowania konferencji

 

 

Konferencje | seminaria | wykłady | debaty | warsztaty

 

 


2021

Konferencja naukowa: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych 

 • Organizator:
  • Uniwersytet Zielonogórski,
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
  • Uniwersytet w Białymstoku,
  • Uniwersytet Opolski,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  •  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Miejsce/termin
  • 6-7 września 2021 r.
  • Łagów Lubuski
 • Więcej informacji:

Konferencja naukowa: Nauczyciel – Czas – Przestrzeń – Szkoła. Otoczenie i jego (nie)znany wymiar

 • Termin: 21 kwietnia 2021
 • Organizator: Instytut Pedagogiki, przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Ewa Kobyłecka-Pasterniak,
 • Miejsce: on line
 • Dodatkowe informacje: Program Konferencji
2020

Nazwa konferencji: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

 • Termin: 05 grudnia 2020 r. (10.00-14.30)
 • Organizator:
  • Instytut Psychologii
  • Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
 • Miejsce: Google Meet
 • Dodatkowe informacje

Forum: II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (konferencja odwołana)

 • Organizator:
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
 • Miejsce/termin
   • 28 marca 2020 r.
   • Aula C Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69
 • Strona www: https://www.wpps.uz.zgora.pl

 • Wykład otwarty:  Pedagogika oporu, jej źródła i funkcje, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
 • Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Zielonogórski
  • Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce/termin
  • środa 22.01.2020 r., godzina 12.00
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Aleja Wojska Polskiego 69, sala C
2019

Debata:  Socjo/LOGICZNIE - o skandalu w sztuce, dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska

 • Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielonogórski
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Miejsce/termin
  • środa 04.12.2019, godzina 17:30
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Aleja Wojska Polskiego 69, sala 8

Seminarium: V Seminarium Metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka

 • Termin: 27 listopada 2018 r.
 • Organizator: Zakład Metodologii Badań Społecznych / Instytut Pedagogiki
 • MiejsceZielona Góra, Kampus B / Al. Wojska Polskiego 71, Aula Biblioteki UZ
 • Godzina: 09.45-13.00

Spotkanie autorskie:  dr Oskar Szwabowski Uniwersytet Szczeciński - Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów. Autoetnografia pracy akademickiej i dydaktycznej w czasach zombi-kapitalizmu

 • Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielonogórski
  • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Miejsce/termin
  • środa 26.11.2019, godzina 16:30
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Aleja Wojska Polskiego 69, sala 131

Konferencja naukowa: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa PEDAGOGIKA DZIECKA, TRADYCJE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

 • Termin: 18-19.11.2019
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej/Instytut Pedagogiki
 • Miejsce: al. Wojska Polskiego 69
 • Kontakt: dr Iwona Kopaczyńska, e-mail: i.kopaczynska@wpps.uz.zgora.pl

Debata:  Socjo/LOGICZNIE - o wyborach parlamentarnych

 • Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielonogórski
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Miejsce/termin
  • środa 23.10.2019, godzina 17:30
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Aleja Wojska Polskiego 69, sala 8

Konferencja międzynarodowa: "GOOD CONNECTIONS"

 • Termin: 26-27.09.2019
 • Organizator:
  • University of Zielona Góra / Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii / Connectivity Centre
  • Charles University
  • Palacký University Olomouc
 • Miejsce: Praga, Czechy
 • Strona www: http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl
 • Kontakt: dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, dr Dorota Bazuń

Konferencja krajowa: "SZKOŁA I NAUCZYCIEL" OSIĄGNIĘCIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY"

 • Termin: 27-28.05.2019
 • Organizator:
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Miejsce: Łagów Lubuski
 • Strona www: https://www.wpps.uz.zgora.pl/szkola-i-nauczyciel/
 • Program: Program konferencji
 • Kontakt: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, e-mail: i.nowosad@ipp.uz.zgora.pl

Seminarium naukowe: Connectivity seminar 


Debata:  Socjo/LOGICZNIE - O „MOWIE NIENAWIŚCI” ŹRÓDŁA I EFEKTY PRZEMIANY JĘZYKA DEBATY PUBLICZNEJ

 • Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielonogórski
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Miejsce
  • środa 20.02.2019, godzina 17:00
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Aleja Wojska Polskiego 69, Aula C
 • Strona www: https://www.wpps.uz.zgora.pl/o-mowie-nienawisci/

2018

Konferencja: Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989


Seminarium: IV Seminarium Metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka


Debata z cyklu Socjo/LOGICZNIE: Debata o sztuce pomagania

 • Termin: 27  listopada 2018 r.
 • Organizator: 
  • Fundacja RONDO
  • Fundacja Partycypacja
  • Instytut Socjologii UZ 
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • MiejsceZielona Góra, ul. Wojska Polskiego 69, aula C
 • Godzina: 16.00
 • Strona www: https://www.wpps.uz.zgora.pl/o-wyborach-samorzadowych/

Debata z cyklu Socjo/LOGICZNIE: O wyborach samorządowych

 • Termin: 14 listopada 2018 r.
 • Organizator: 
  • Odział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  • Instytut Socjologii UZ 
 • MiejsceZielona Góra, ul. Wojska Polskiego 69, aula C
 • Godzina: 17.15
 • Strona www: https://www.wpps.uz.zgora.pl/o-wyborach-samorzadowych/

Debata z cyklu Socjo/LOGICZNIE: Przedwczesny pogrzeb multikulturalizmu

 • Termin: 30 października 2018 r.
 • Organizator: 
  • Odział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  • Instytut Socjologii UZ 
 • MiejsceZielona Góra, ul. Wojska Polskiego 69, sala 104 R
 • Godzina: 17.15

Konferencja: Zielonogórskie Spotkania z Demografią VI

 • Termin: 25-26 października 2018 r.
 • Organizator:
  • Instytut Historii UZ
  • Instytut Socjologii UZ
  • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  • Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra
  • Polskie Towarzystwo Statystyczne O/Zielona Góra
 • MiejsceZielona Góra
 • Strona www: http://www.socjologia.wpps.uz.zgora.pl/?p=1907

Konferencja: NAUCZYCIEL. CZAS. PRZESTRZEŃ. SZKOŁA (EDUKACJA AKSJOLOGICZNA)


Konferencja: Perspektywa Terapii Uzależnień: między teorią a praktyką. 10 lat istnienia oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu


Konferencja: XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - "Kultura szkoły: czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?

 • Termin: 17-22 września 2018 r.
 • Organizator:
  • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Łagów Lubuski, 66-220 Łagów Lubuski
 • Strona www: http://www.lsmp.wpps.uz.zgora.pl

Konferencja: Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym - od Michaliny Wisłockiej do współczesności

 • Termin: 7 lipca 2018
 • Organizator: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Lubniewice, woj. lubuskie
 • Strona wwww: http://festiwalmw.pl

Wykład otwarty: Globalizacja i umiędzynarodowienie uczelni wyższych z perspektywy prowincjonalnego uniwersytetu amerykańskiego

 • Termin: 19 czerwca 2018, 10.00-11.00
 • Organizator: Instytut Socjologii / Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Kampus B / Al. Wojska Polskiego 69, sala 131

Seminarium: Systemy szkolne na tle porównawczym. W stronę efektywności

 • Termin: 17 czerwca 2018 r. / godz. 9.00
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Szkolnej / Instytut Pedagogiki / Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Kampus B / Al. Wojska Polskiego 69, aula B

Seminarium: Wyzwania edukacyjne wobec osób z niepełnosprawnością słuchową w Polsce i na Ukrainie

 • Termin: 28 maja 2018 r. / godz. 15.00-17.30
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Specjalnej / Instytut Pedagogiki / Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Kampus B / Al. Wojska Polskiego 71a, Budynek Neofilologii (A-20), sala 8C

Konferencja: Projekt Mistrz

 • Termin: 16 maja 2018 r.
 • Organizator: Instytut Psychologii / Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
 • Miejsce: Kampus B / Al. Wojska Polskiego 69
 • Strona www: https://www.facebook.com/ProjektMistrz/

Konferencja: I Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • Termin: 21 kwietnia 2018 r. 
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C, godz. 10.00

Konferencja: Aksjologiczne wymiary edukacji szkolnej i pozaszkolnej

 • Termin: 16 kwietnia 2018 r. 
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69

Konferencja: Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania


Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Psychologii

Wykład otwarty: Człowiek jako podmiot osobowy w świecie współczesnym
Prelegent: prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

 • Termin: 26 marca 2018 r. / godz. 15.00
 • Organizator: Instytut Psychologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69

Wykład otwarty: Teoria sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa i jej wpływ na poczucie względnej deprywacji we współczesnej polskiej rodzinie

 • Termin: 13 marca 2018 r. / godz. 10.00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Konferencja: Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata

 • Termin: 26-27 lutego 2018 r. 
 • Organizator: Instytut Psychologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Wykład otwarty: Prawo: tarcza czy miecz?

 • Termin: 24 stycznia 2018 r. / godz. 18:00
 • Organizator: Instytut Socjologii 
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Debata: Socjo/LOGICZNIE o „Dobrej Zmianie”

 • Termin: 23 stycznia 2018 r. / godz. 17:00
 • Organizator: Instytut Socjologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

2017


Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Wykład otwarty: Kompetencje nauczyciela
Prelegent: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

 • Termin: 12 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Nazwa seminarium: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

 • Termin: 9 grudnia 2017 r. / godz. 09:00
 • Organizator: 
  • Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
  • Kierownik studiów podyplomowych - Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Sztuka droga poznania człowieka
Prelegent: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Nazwa wykładu: Funkcjonowanie profesjonalne a wypalenie zawodowe nauczycieli
Prelegent: prof. dr hab. Jolanta Szempruch

 • Termin: 7 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza
Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

 • Termin: 6 grudnia 2017 r. / godz. 16:45
 • Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Konsekwencje zmian proponowanych ustaw o Szkolnictwie Wyższym
Prelegent: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 • Termin: 5 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator:
  • Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, sala 131

Nazwa seminarium: 200-lecie alfabetu migowego w Polsce

 • Termin: 5 grudnia 2017 r. / godz. 10:30-12:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Podstaw pedagogiki i logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Nazwa seminarium: III Seminarium metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka

 • Termin: 29 listopada 2017 r. / godz. 09:45-13:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Metodologii Badań Społecznych
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71, aula Biblioteki Uniwersyteckiej

Nazwa seminarium: Jąkanie – jak pokonać demona

 • Termin: 23 października 2017 r. / godz. 10.00-11.00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Pracownia logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski / al. Wojska Polskiego 69 / aula B

Nazwa konferencji: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X Europa – Podzielona wspólnota

 • Termin: 20-22 września 2017 r.
 • Organizator: 
  • Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Socjologii UZ
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne „Inter Alia”
 • Miejsce: Łagów - Zielona Góra
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Festiwal Michaliny Wisłockiej - nauka, zdrowie, kultura

 • Termin: 07-09.07.2017
 • Organizator: 
  • Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
  • Polpharma
 • Miejsce: Lubniewice
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Edukacja domowa - refleksje historyczno-pedagogiczne

 • Termin: 10.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju - perspektywa interdyscyplinarna

 • Termin: 10.06.2017
 • Organizator: 
  • Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
  • Miasto Zielona Góra
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesne dyskursy edukacyjne. Dyskursy zmiany

 • Termin: 07.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne dyskursy edukacyjne. Wiedza wspólna w edukacji

 • Termin: 06.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Międzynarodowa naukowa konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin docenta Josefa Liszki 

 • Termin: 26-27.05.2017
 • Organizator:
  • WPPS
  • Logopetko s.r.o. Słowacja; 
 • Miejsce: Koszyce, Słowacja

Nazwa konferencji: International Conference „Dream Makers”

 • Termin: 26-27.05.2017
 • Organizator: 
  • WPPS
  • Interfario de Rochihna, Portugalia
 • Miejsce: Funchal, Portugalia

Nazwa konferencji: Druga interdyscyplinarna studencka konferencja naukowa – Projekt: Mistrz

 • Termin: 25.05.2017
 • Organizator: Instytut Psychologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Good Connections. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty

 • Termin: 16-17.05.2017
 • Organizator: WPPS
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie

 • Termin: 16.05.2017
 • Organizator: Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
 • Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze

Nazwa seminarium: "Głos mamy jeden na całe życie  zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny"

 • Termin: 27.04.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa seminarium: "Mutyzm - moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?"

 • Termin: 07.04.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Media - Edukacja - Komunikacja społeczna

 • Termin: 05-06.04.2017
 • Organizator: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Życie jako projekt. Rola młodzieży we współczesnym świecie

 • Termin: 03-05.04.2017
 • Organizator: 
  • Instytut Socjologii
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła. (Rola, funkcje, zadania dawniej i dziś)

 • Termin: 05.04.2017
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki

 • Termin: 01.04.2017
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania

 • Termin: 28.03.2017
 • Organizator: WPPS
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: XI Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów pt.: Rozdroża edukacji medialnej

 • Termin: 24-25.03.2017
 • Organizator: Koło Naukowe Katedry Mediów i Technologii Informacyjnej - Info-Arche
 • Miejsce: Karłów

Nazwa konferencji: Interdyscyplinarna Doktorancka Konferencja Naukowa "Pomiędzy Zdrowiem a Chorobą"

 • Termin: 23-24.03.2017
 • Organizator: 
  • Zakład Metodologii Badań Społecznych
  • Doktoranckie Koło Naukowe Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny
  • Instytut Socjologii UZ
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Nie ma rewitalizacji bez partycypacji

 • Termin: 31.01.2017
 • Organizator: 
  • Instytut Socjologii UZ
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Skip to content