5 czerwca 2017

Koła naukowe

Studenci naszego wydziału działają w następujących kołach naukowych:

Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Nazwa koła: Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Opiekun naukowy koła: dr Anita Famuła-Jurczak

Rok założenia koła: 2019

O nas:

Jesteśmy osobami otwartymi na niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym, u których występują wady wymowy. Z entuzjazmem podejmujemy działania na rzecz profilaktyki logopedycznej

Cele/zadania:

 • Rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu komunikacji językowej i jej zaburzeń
 • Pogłębianie i weryfikowanie wiedzy z zakresu logopedii i  terapii pedagogicznej w praktyce badawczej
 • Rozwijanie własnych umiejętności komunikacyjnych przydatnych w zawodzie nauczyciela
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się terapią logopedyczną oraz pedagogiczną w celu poznawania praktyki logopedycznej
 • Popularyzacji działań i dokonań koła w środowisku lokalnym

Zarząd koła:

 • Przewodnicząca, Sara Loba, Pedagogika spec. logopedia
 • Z-ca Przewodniczącego, Michalina Buczek, Pedagogika spec. logopedia,
 • Sekretarz, Klaudia Perzanowska, Pedagogika spec. logopedia,

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • a.famula.jurczak@gmail.com
 • sarlob@wp.pl
Koło Naukowe "Info Arche"

Nazwa koła: Koło Naukowe „Info Arche”

Opiekun naukowy koła:

 • dr Jacek Jędryczkowski

Rok założenia koła: 2002

O nas: 

Koło Info Arche działa przy Zakładzie Mediów i Technologii Informacyjnych, swoją działalność rozpoczęło w roku 2002 i istnieje do dnia dzisiejszego. W tym czasie przez nasze Koło przewinęło się bardzo dużo studentów, którzy z wielkim sentymentem wspominają czasy swojej działalności. Jesteśmy grupą młodych ludzi, pragnących działać, poszerzając własne horyzonty.

Cele/zadania:

 • Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnej wśród studentów oraz innych placówek edukacyjnych, organizujemy warsztaty tematyczne dotyczące zagrożeń medialnych
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „ZA BOREM” oraz Akademią Programowania i Robotyki
 • Wspieranie inicjatyw studenckich związanych z mediami i technologią informacyjną, wspieranie rozwoju naukowego młodzieży, reprezentujemy Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych  w czasie Dni Pedagogiki Mediów, które odbywają się w kwietniu. Przedstawiamy w czasie tych dni różne problemy dotyczące naszej specjalności, wszystkim studentom i przybyłym gościom
 • Integrowanie środowiska studentów związanych z działalnością koła, poprzez wspólną pracę, organizację różnych przedsięwzięć. Nasza społeczność stała się sobie bardzo bliska, powstało dużo nowych przyjaźni, każdy z nas nauczył się czegoś ważnego od siebie wzajemnie
 • Mobilizowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw naukowych

Zarząd koła: 

 • Barbara Walas, przewodnicząca

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • iarche@kmti.uz.zgora.pl
 • jjedrycz@uz.zgora.pl
 • b.walas@o2.pl
Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii

Nazwa koła: Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii

Opiekun naukowy koła:

 • dr Ernest Magda

Rok założenia koła: 2013

O nas: 

Jesteśmy studentami zainteresowanymi kryminalistyką i wiktymologią. Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osoby w środowisku akademickim, która interesuje się tą tematyką. W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć swoistą platformę wymiany młodej myśli kryminalistycznej.

Cele/zadania:

 • seminaria, konferencje, wykłady otwarte , których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny i kadra naukowa;
 • projekcje filmowe/dokumentalne o tematyce kryminalnej;
 • wizyty w instytucjach zajmujących się problematyką przestępczości,
 • współpraca ze służbami mundurowymi w zakresie prewencji kryminalnej w środowisku otwartym;
 • międzyuczelniana współpraca z innymi kołami naukowymi

Zarząd koła: 

 • Pluto Aleksandra, przewodnicząca
 • Świerczek Jagoda, zastępca
 • Stein Iwona, sekretarz

Email kontaktowy: kryminalistyka.wiktymologia@gmail.com

Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „Inkluzja”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „Inkluzja”

Opiekun naukowy koła:

 • dr Natalia Gumińska
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 • dr Tomasz Fetzki

Rok założenia koła: 2018

O nas: 

Mamy krótki staż – nieco ponad dwa lata, ale pracujemy z pasją i zaangażowaniem Włączamy się w różne akcje prowadzone na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współpracując w tym zakresie nie tylko z różnymi szkołami, ale też organizacjami. Sami też podejmujemy różne działania.

Cele/zadania:

 • Integracja środowiska studenckiego UZ, samokształcenie i rozwój naukowy oraz pogłębianie inicjatywy  indywidualnych  zainteresowań członków Koła
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym,
 • Przygotowanie członków Koła do działalności naukowej,
 • Organizowanie prac wolontaryjnych,
 • Współpraca z: organami władzy UZ, innymi  kołami  naukowymi  UZ  i z innych uczelni, istniejącymi w środowisku lokalnym organizacjami  i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, opieki, wychowania  i pomocy  osobom  z niepełnosprawnością oraz dzieciom ze SPE,
 • Organizowanie  wycieczek dydaktycznych.

Zarząd koła: 

 • Kasjana Szysz, przewodnicząca
 • Wiktoria Sęk, vice przewodnicząca
 • Jagoda Straszewska, skarbnik
 • Paula Irska, członek
 • Julia Solak, członek
 • Maciej Maciejewski, sekretarz

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

 • nataliaguminska@gmail.com
 • kasjana@szysz.pl
Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”  

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Magdalena Zdaniewicz

Rok założenia koła: 2011

O nas:

Koło Naukowe Help&JOY powstało w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy  studentów chętnych do działania i podjęcia aktywności studenckiej na rzecz innych. Obecnie w skład koła wchodzi  osób, studentów z kierunku Praca Socjalna oraz Pedagogika  (resocjalizacja z terapią specjalistyczną)

Cele/zadania:

 • Prowadzenie badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej
 • Integracja członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych
 • Wymiana doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w kraju
 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.)
 • Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich,
 • Współpraca z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Zielonogórskim, w regionie i całym kraju
 • Organizowanie akcji pomocowych, z których dochód jest przeznaczany na szczytny cel np.: paczki dla najuboższych bądź niedostosowanych społecznie rodzin, na środki lecznicze dla chorych dzieci i dorosłych, jak i wsparcie rodzin korzystających z różnych instytucji pomocowych

Zarząd koła: 

 • Natalia Stępińska, przewodnicząca
 • Bartek Nowak, zastępca przewodniczącej
 • Klaudia Strauss, sekretarz
 • Natalia Sarnowska, skarbnik

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • knpshelpjoy@wp.pl
Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ

Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Iwona Grzegorzewska prof. UZ
 • mgr Tomasz Misiuro

Rok założenia koła: 2015

O nas: 

Działalność naszego Koła rozpoczęła się z inicjatywy studentów pierwszego roku psychologii w czerwcu 2015 pod nazwą "Przeciwko przemocy". W 2016 roku zmieniliśmy nazwę na Koło Naukowe Psychologii Klinicznej UZ i rozszerzamy swoje zainteresowania o wszystkie obszary psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cele/zadania:

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii zdrowia, psychopatologii, psychoterapii, profilaktyki problemów psychicznych i uzależnień
 • Udział w badaniach i konferencjach naukowych oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego i jego zaburzeń w wielu różnych obszarach
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia i profilaktykę różnorodnych problemów psychicznych

Zarząd koła: 

 • Sara Staszak, przewodnicząca
 • Patryk Słaby, zastępca przewodniczącej
 • Urjasz Wiktoria, sekretarz

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

 • k.n.psychologiiklinicznejuz@gmail.com
Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Nazwa koła: Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Ewa Nowicka

Rok założenia koła: 2013

O nas: 

W Bractwie Żółtego Szalika łączy nas zamiłowanie do dobrego kina. Jesteśmy grupą studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy realizując własne hobby, próbują swoich sił po obu stronach kamery. Prowadzimy też nasze autorskie kanały medialne, doceniając znaczenie medium, jakim współcześnie stał się Internet.

Cele/zadania:

 • Tworzenie autorskich produkcji filmowych
 • Poszerzanie wśród studentów, nauczycieli akademickich, wiedzy z zakresu sztuki filmowej (gra aktorska, reżyseria, pisanie scenariuszy, obróbka materiałów filmowych, montaż, zastosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych do produkcji, promocji i publikacji autorskich nagrań)
 • Organizacja warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich
 • Aktywizacja młodzieży szkolnej i akademickiej w oparciu o zastosowanie technik audiowizualnych
 • Edukowanie w kwestii zalet i zagrożeń ze strony nowoczesnych mediów
 • Promowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego na zewnątrz
 • Kultywowanie i promowanie folkloru studenckiego
 • Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami na innych uczelniach w Polsce

Zarząd koła: 

 • Karolina Tarnowska, przewodnicząca
 • Karolina Starczewska, zastępca przewodniczącej
 • Agata Szylińczuk, sekretarz

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • bractwo.zoltegoszalika@gmail.com
Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Nazwa koła: Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Grażyna Gajewska prof. UZ

Rok założenia koła: 1977

O nas:

Patrzymy optymistycznie w przyszłość, by nadal pomagać dzieciom i dla nich podejmować inicjatywy społeczne oraz naukowe. W kole działają studenci różnych specjalności pedagogicznych, głównie jednak pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki

Cele/zadania:

 • Podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w różnych układach i sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych
 • Kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywanie i realizacja cykli zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym
 • Integracja studentów i kadry naukowej zajmujących się pedagogiką opiekuńczą oraz tworzenie tradycji kierunku.
 • Pomoc dzieciom z rodzin zastępczych
 • Wymiana doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w Polsce
 • Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła
 • Organizowanie akcji pomocowych dla różnorodnych osób i grup  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Zarząd koła: 

 • Anna Mosorzewska, przewodnicząca
 • Weronika Lato, zastępca przewodniczącej
 • Adam T.  Tomaszewski

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

 • nkpo.uz@onet.pl
Prison – Penitencjarne Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nazwa koła: Prison – Penitencjarne Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
 • dr Monika Kaczmarczyk

Rok założenia koła: 2010

O nas: 

Zajmujemy się przede wszystkim szeroko pojętą działalnością naukową (konferencje naukowe, debaty oksfordzkie); penitencjarną, jak i postpenitencjarną (cyklicznie hospitacje jednostek penitencjarnych; przeprowadzanie warsztatów prospołecznych wśród osadzonych z Zakładu Karnego w Krzywańcu, AŚ Zielona Góra oraz AŚ Nowa Sól). Zapoznajemy się też ze specyfiką pracy w innych ośrodkach, w tym: wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Cele/zadania:

 • Hospitowanie takich jednostek jak: zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze, ośrodki socjoterapii.
 • Prowadzenie działalności badawczej w zakresie nauk pedagogicznych i społecznych.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa (Policja, zakłady opiekuńcze)
 • Aktywizacja osób osadzonych w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych i twórczości
 • Tworzenie warunków kontaktu ze środowiskiem penitencjarnym
 • Aktywna współpraca z innymi kołami naukowymi

Zarząd koła: 

 • Aleksandra Mróz

Strona www / facebook: 

Email kontaktowy: 

 • M.Kaczmarczyk@wns.uz.zgora.pl
Psychologiczny Klub Filmowy

Nazwa koła: Psychologiczny Klub Filmowy

Opiekun naukowy koła:

 • mgr Konrad Opaliński

Rok założenia koła: 2016

Cele/zadania:

Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii na podstawie filmów i dyskusji - studium przypadku. Strona Psychologicznego Klubu Filmowego ma zamiar skupiać się na ciekawych pozycjach, wartych zobaczenia i zgłębienia tematu od strony psychologicznej.

Zarząd koła: 

 • przewodnicząca: Aleksandra Majtas
 • zastępca: Oliwia Gawrych
 • sekretarz: Kinga Niemiec

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

 • psych.klubfilmowy@onet.pl
Koła naukowe, które zawiesiły działalność
 • Koło Animatorów Kultury „Mrowisko”
 • Koło Naukowe „ReAnimacja kultury”
 • Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego
 • Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy
 • Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi
 • Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno – Wychowawczej i Psychoterapii
 • Koło Naukowe Socjologów UZ
 • Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju WIR
 • Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja”

 

Skip to content