5 czerwca 2017

Doktoraty

 

Nowe zasady otwierania przewodów doktorskich


od 1 października 2019 r. przewody doktorskie prowadzone są przez instytuty


Informacje dotyczące procedury wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego dostępne są na stronie 

Strefa doktoranta WPPS UZ – (stara procedura)

Konstytucja dla nauki – nowe zasady doktoryzowania 

 


 

Stopnie doktora nadane przez
Radę Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
do 30 września 2019 r.

2019

 


mgr Hanna Wojciechowska

Tytuł rozprawy: Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci w toku edukacji językowej w klasie II
Data, godzina obrony: 30-09-2019, 10:00
Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131

Promotor:

 • prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska (Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu)
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dane rozprawy:

2018

mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja - socjologiczna analiza doświadczenia choroby
Data, godzina obrony: 11-12-2018, 10:00
Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131

Promotor:

 • dr hab. Ewa Narkiewicz- Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski),

Recenzenci:

 • dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Dane rozprawy:


dr Tomasz Kołodziej

Tytuł rozprawy: Formalne i nieformalne uwarunkowania przebiegu karier zawodowych w Policji. Analiza socjologiczna
Data otwarcia: 29 maja 2012
Data obrony: 12 czerwca 2018
Promotor:

 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy:

 • dr Justyna Nyćkowiak (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)

Dane rozprawy:


dr Krzysztof Stanikowski

Tytuł rozprawy: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym osób starszych. Oblicza aktywności sieciowych (na przykładzie słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu III Wieku)

Data otwarcia: 29 maja 2012

Data obrony: 27 marca 2018

Promotor:

 • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dane rozprawy:


dr Katarzyna Miłek

Tytuł rozprawy: Twórczość dzieci w zabawach przedszkolnych

Data wszęcia: 29-05-2012

Data obrony: 13-03-2018

Promotor:

 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dane rozprawy:

2017

dr Magdalena Zapotoczna

Tytuł rozprawy: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec

Data wszęcia: 24-09-2013

Data obrony: 05-12-2017

Promotor:

 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy:

 • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (APS Warszawa)
 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dane rozprawy:


dr Halina Szeląg

Tytuł rozprawy: Liceum ogólnokształcące, jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży

Data wszęcia: 10-03-2015

Data obrony: 26-01-2017

Promotor:

 • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy:

 • dr Krzysztof Wąż (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)

Dane rozprawy:

2016

dr Alicja Ostrowska

Data obrony: 24.05.2016

Temat: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów w kontekście wybranych warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Popek (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Mariusz Pacholak

Data obrony: 24.05.2016

Temat: Wartość sprawiedliwości w teoriach edukacyjnych i praktyce szkolnej

Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak

Recenzenci:

 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM
2014

dr Anna Dobrychłop

Data obrony: 16.12.2014

Temat: Obraz pracownika socjalnego w obszarze promocji zdrowia

Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski)

dr Renata Malicka

Data obrony: 17.11.2014

Temat: Opinie o zachowaniach dewiacyjnych przestępców gospodarczych w okresie zmiany społecznej

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz- Winnicki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Anna Nowak (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Mariola Badowska

Data obrony: 20.10.2014

Temat: Rola szkoły w procesach integracji dzieci uchodźców i imigrantów

Promotor: dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. nadzw. SGGW

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
2013

dr Beata Kohlman

Data obrony: 19.11.2013

Temat: Zachowania agresywne młodzieży szkół zawodowych (na przykładzie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie)

Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Irena Pospiszyl (Wszechnica Świętokrzyska)
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Ewa Piwowarczyk

Data obrony: 18.06.2013

Temat: Relaksacja w procesie edukacji gimnazjalnej

Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak (emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Recenzenci:

 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

dr Marek Zadłużny

Data obrony: 15.01.2013

Temat: Komunikacyjne, artystyczne i pedagogiczne aspekty tańca współcześnie realizowanego w opinii choreografów

Promotor: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
2012

dr Stana Buchowska

Data obrony:  25.06.2012

Temat: Działania Fundacji La Strada na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

o. dr Arkadiusz Nowak

Data obrony:  25.06.2012

Temat: Obraz życia osób z HIV/AIDS komponent zdrowotny, społeczny, egzystencjalny

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • prof. zw. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Tatiana Maciejewska

Data obrony:  12.06.2012

Temat: Postrzeganie i kreowanie męskiej tożsamości przez mężczyzn ćwiczących w siłowni

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
2011

dr Anna Ziętek

Data obrony:  08.11.2011

Temat: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (na przykładzie województwa lubuskiego).

Promotor: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)

dr Lidia Wawryk

Data obrony:  28.06.2011

Temat: Postawy nauczycieli-wychowawców wobec zachowań agresywnych gimnazjalistów

Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ  (emerytowany Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego)

dr Aneta Klementowska

Data obrony:  20.06.2011

Temat: Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie)

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grażyna Miłkowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
2010

dr Ernest Madga

Data obrony: 16.11.2010

Temat: Rola środowisk socjalizacyjnych w przemianach celów i planów życiowych młodocianych przestępców

Promotor: dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Krystyna Ostapiuk

Data obrony:  26.10.2010

Temat: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli uczestniczących w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz osób aspirujących do zawodu nauczyciela

Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Joanna Dec

Data obrony:  18.05.2010

Temat: Obraz kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Alicja Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa  we Wrocławiu)
 • dr hab. Maria Beisert, prof. UAM  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Elżbieta Turska

Data obrony:  16.03.2010

Temat: Obrazy tożsamości przyszłych pedagogów

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Alicja Szerląg (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Andrzej Zygadło

Data obrony:  26.01.2010

Temat: Granice rezygnacji z podmiotowości kadry menedżerskiej firm międzynarodowych

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Magdalena Piorunek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Józef Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
2009

dr Maria Łukaszek

Data obrony:  21.12.2009

Temat: Determinanty aktywności seksualnej wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy

Promotor:  dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Bronisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)

dr Anna Korlak-Łukasiewicz

Data obrony:  21.12.2009

Temat: Rozwój zawodowy pracowników socjalnych okresu zmian systemowych pomocy społecznej w latach 1990-2000

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Alicja Kargul (Dolnośląska Szkoła Wyższa  we Wrocławiu)
 • dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr Jarosław Wagner

Temat: Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów

Promotor:  dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • dr hab. Maria Kozielska, prof. PP (Politechnika Poznańska)
 • prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2008

dr Halina Borcz

Temat: Wczesna dorosłość samotnych matek mieszkających w schronisku

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Anna Nowak (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Edward Kozioł (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Magdalena Zdaniewicz

Temat: Praca zawodowa a sposoby spędzania czasu wolnego

Promotor:  dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Edward Hajduk (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Anita Famuła-Jurczak

Temat: Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. "wirtualnych"

Promotor:  prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Michał Korbelak

Temat: Nauczanie biologii człowieka w polskim gimnazjum.

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Jaczewski

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka
 • prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki

dr Agnieszka Olczak

Temat: Umowa społeczna z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Promotor: dr hab. Danuta Waloszek, prof. AP (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch (Uniwersytet Warszawski)
2007

dr Ewa Nowicka

Temat: Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Promotor:  dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański)
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk (Uniwersytet Śląski)

dr Hanna Świerczyńska

Temat: Kariery zawodowe absolwentów elektroradiologii Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu

Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bożena Wojtasik
 • dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

dr Marcin Szumigraj

Temat: Dwa poziomy poradnictwa kariery

Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mieczyslaw Malewski
 • dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

dr Ewa Szumigraj

Temat: Radzenie sobie współuzależnionych matek osób narkotyzujących się

Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Olga Czerniawska
 •  dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ

dr Krzysztof Wąż

Temat: Nastolatkowie wobec prokreacji i rodzicielstwa w badaniach eksperymentalnych

Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Alicja Kargulowa
 • prof. dr hab. Andrzej Jaczewski
2006

dr Aneta Rudzińskia-Rogoża

Temat: Sytuacje społeczne w szkole dzieci z dysleksją

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz

Recenzenci:

 • prof. dr hab Jadwiga Izdebska
 •  dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWE

dr Edyta Mianowska

Temat: Strategie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym

Promotor:  prof. dr hab. Edward Hajduk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
 •  dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ

dr Katarzyna Kochan

Temat: Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej

Promotor: prof. UZ dr hab. Ryszard Stankiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM
 • dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. UZ

dr Justyna Lipińska

Temat: Pedagogiczne aspekty kultury organizacyjnej społeczności sieciowej w obrębie grup dyskusyjnych w Internecie

Promotor: prof. UZ dr hab. Marek Furmanek

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
 • prof. zw. dr hab. Józef Kargul

dr Klaudia Błaszczyk

Temat: Obraz publicznej szkoły podstawowej po reformie 1999 roku

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański
 • prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

dr Renata Ilnicka

Temat: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie

Promotor:  dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. DSWE

Recenzenci:

 • dr hab. Marek Heine, prof. DSWE
 • dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ

dr Edyta Kahl

Temat: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce w latach 1944-1989

Promotor: dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
 • prof. dr hab. Danuta Koźmian

dr Sylwia Słowińska

Temat: Polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej dwudziestego wieku

Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
 • prof. dr hab. Henryk Depta

dr Ewa Janion

Temat: Sytuacje dzieci przewlekle chorych w rodzinie

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz

Recenzenci:

 • dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWE
 • prof. dr hab. Henryk Cudak
2005

dr Anna Kowal-Orczykowska

Temat: Percepcja ukrytych przesłań reklam prasowych przez uczniów szkół średnich

Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
 • prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

dr Elżbieta Kołodziejska

Temat: Werbalna samoprezentacja młodzieży a jej sądy o rodzicach, rówieśnikach i nauczycielach. Perspektywa pedagogiczna

Promotor: prof. dr hab. Edward Hajduk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krystyna Ferenz
 • prof. dr hab. Czesław Banach

dr Beata Dziedzic

Temat: Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo

Promotor: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik
 • prof. dr hab. Krystyna Ferenz

dr Daria Zielińska-Pękał

Temat: Przekaz telewizyjny w odbiorze młodzieży gimnazjalnej

Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
 • dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
2004

dr Teresa Samulczyk-Pawluk

Temat: Edukacja teatralna w szkole podstawowej

Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul

Recenzenci:

 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

dr Iwona Rudek

Temat: Tolerancja dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników

Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Pasterniak
 • prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

dr Edyta Bartkowiak

Temat: Kościół katolicki wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939

Promotor: dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Marian Surdacki, prof. KUL
 • prof. dr hab. Zdzisław Lec

dr Jacek Jędryczkowski

Temat: Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów

Promotor:  dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Jakowicka
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
2003

dr Artur Doliński

Temat: Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych

Promotor: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jadwiga Izdebska
 • prof. dr hab. Bronisław Urban
 • dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ

dr Ewa Bochno

Temat: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Z perspektywy doświadczeń nauczycieli i uczniów klas początkowych

Promotor: prof. dr hab. Maria Dudzikowa

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Jakowicka
 • dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS

dr Jolanta Skutnik

Temat: Wychowawcze funkcje francuskich muzeów sztuki współczesnej (spotkanie dziecka ze sztuką nową)

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Józef Kargul
 • prof. dr hab. Tadeusz Aleksander

dr Jan Janiga

Temat: Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół samochodowych (na przykładzie szkół województw Zachodniej Polski)

Promotor: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
 • prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski
 • prof. dr hab. Stanisław Szumpich
2002

dr Jolanta Lipińska-Lokś

Temat: Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych

Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWE

Recenzenci:

 • dr hab. Aniela Korzon, prof. AP
 • dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

dr Iwona Kopaczyńska

Temat: Przemiany w procesie oceniania szkolnego

Promotor: prof. dr hab. Maria Jakowicka

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Władysław Puślecki,
 • prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

dr Robert Fudali

Temat: Przemiany roli społecznej nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975

Promotor: prof. dr hab. Bolesław Potyrała

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Władysław Szlufik
 • prof. dr hab. Leonard Szymański

dr Elżbieta Perzycka

Temat: Kompetencje edukacyjne nauczycieli języka polskiego klas IV-VI

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak,

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Gnitecki
 • dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ
 • dr hab. Bolesław Pękala

dr Wiesław Chudy

Temat: Cele edukacji wojskowej w Polsce w latach 1918-1999

Promotor:  prof. dr hab. Jan Bogusz

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Karol Poznański
 • dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
2001

dr Elżbieta Lipowicz

Temat: Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej - opis i uwarunkowania

Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW
 • prof. dr hab. Józef Kargul

dr Bożena Matusiak

Temat: Funkcjonowanie podstawowej szkoły dwujęzycznej w społeczności zróżnicowanej etnicznie

Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bolesław Potyrała,
 • dr hab. Stefania Walasek, prof. UWr
 • dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. UB

dr Maria Meyer

Temat: Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem (na podstawie badań młodzieży polskiej i niemieckiej)

Promotor: dr hab. Marek Heine, prof. DSWE

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bronisław Urban
 • dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ

dr Elżbieta Papiór

Temat: Akceptacja norm społecznych przez uczniów szkół słubickich. Badania podłużne

Promotor: prof. dr hab. Edward Hajduk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mieczysław Łobocki
 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
2000

dr Agnieszka Nowicka

Temat: Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej.

Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz , prof. WSP

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Barbara Pilecka
 • prof. dr hab. Janina Wyczesany

dr Inetta Nowosad

Temat: Ciągłość i zmiana funkcji oraz zadań wychowawcy klasy w szkole podstawowej.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
 • prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

dr Małgorzata Siwińska

Temat: Efekty kształcenia wielostronnego w klasach I-III

Promotor: dr hab. Tadeusz Mróz, prof. WSP

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski
 • prof. dr hab. Bolesław Potyrała
1999

dr Helena Ochonczenko

Temat: Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki

Recenzenci:

 • dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. WSP
 • prof. dr hab. Józef Półturzycki

dr Mirosława Nyczaj-Drąg

Temat: Dynamika rozbieżności miedzy oczekiwaniami dzieci wobec szkoły a doświadczeniami szkolnymi w pierwszym roku nauki

Promotor: prof. dr hab. Maria Dudzikowa

Recenzenci:

 • dr hab. Maria Burtowy, prof. UAM
 • prof. dr hab. Bolesław Potyrała

dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Temat: Znaczenie samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. WSP

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Helena Łaś
 • dr hab. Tatiana Rongińska, prof. WSP
1998

dr Ewa Skorek

Temat: Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy w klasach I-III

Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. WSP

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jerzy Kujawiński
 • prof. dr hab. Władysław Dykcik
 • dr hab. Marek Heine, prof. DSWE
1997

dr Jolanta Karbowniczek

Temat: Trudności w przyswojeniu treści programowych uczniów klas I-III oraz sposoby ich przezwyciężania

Promotor: prof. dr hab. Bolesław Potyrała

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Jakowicka
 • prof. dr hab. Ryszard Więckowski
1996

dr Ireneusz Nijaki

Temat: Przemiany w kształceniu nauczycieli klas początkowych w zakresie edukacji technicznej

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Uździcki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bronisław Ratuś
 • prof. dr hab. Ryszard Parzęcki

 

Skip to content