narzędzia do kształcenia zdalnego – oferta szkoleń

Zapraszamy

na szkolenia online z zakresu obsługi systemów elektronicznych wykorzystywanych na zajęciach prowadzonych w trybie na odległość na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wymagane oprogramowanie/sprzęt niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu – najnowsza wersja przeglądarki MS Edge, Mozilla FireFox lub Google Chrome oraz komputer z mikrofonem i kamerą.

 

DLA NAUCZYCIELI 

 • oferta dla nowozatrudnionych pracowników, prowadzących zajęcia w roku akademickim 2021/2022
TERMIN: 1 października 2021, godz. 15.00-16.00
 
TEMATYKA:
   1. Aktywowanie dodatkowego konta Google – służącego do prowadzenia zajęć na odległość
   2. Działanie aplikacji Google Meet,
   3. Pbieranie listy studentów z systemu PracNet,
   4. Ustawienie kalendarza Google do planowania zajęć online.
   5. Google Classroom – udostępnianie materiałów dydaktycznych studentom

LINK DO SPOTKANIA: https://meet.uz.zgora.pl/pracownikuz2021

 • oferta cotygodniowych konsultacji/szkoleń w zakresie korzystania z narzędzi do kształcenia zdalnego prowadzonych przed dra Jarosława Wagnera, pełnomocnika ds. kształcenia zdalnego.  

TERMINY i TEMATYKA będą dostępne na stronie Pełnomocnika ds. Kształcenia Zdalnego (uz.zgora.pl)

DLA STUDENTÓW

 • oferta nieobowiązkowych szkoleń z narzędzi umożliwiających uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym
TERMINY:
1 października 2021, godz. 16.30-17.00
2 października 2021, godz. 12.00-12:30
 
TEMATYKA:
   1. System StudNet – https://student.uz.zgora.pl
   2. Google Meet – system wideokonferencyjny
   3. Google Classroom – system e-learningowy
   4. Google kalendarz
   5. Platforma Moodle, na której dostępne jest obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP.
 
UWAGA:
Ze względu na ograniczenia systemowe w jednym szkoleniu może wziąć udział około 100 osób. W przypadku dużego zainteresowania zorganizowane zostaną kolejne spotkania.
 
 
Skip to content