NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH UZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie obowiązującymi zasadami funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, czytelnie) obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Podczas zajęć dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami. Ponadto podczas zajęć dydaktycznych zaleca się używanie maseczek.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Komunikacie nr 22/2021 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Załączniku nr 1 do Komunikatu z dnia 30.09.2021 roku określającego Zasady funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia wirusem Covid-19.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie nakazu! Nosząc maseczkę chronimy siebie i innych!

 

Informacje dotyczące organizacji kształcenia na WNS w warunkach zagrożenia epidemiologicznego:   Przejdź do informacji

Skip to content