Najlepsi z najlepszych! 4.0

Ruszył nabór wniosków do projektu dla najwybitniejszych studentów

„Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach projektu wsparcia kreatywności, innowacyjności oraz rozwoju naukowego wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Uczestnicy programu  otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Zgłoszenia można składać do Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich do 10 marca drogą mailową na adres a.kufel@adm.uz.zgora.pl

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: Formularze do złożenia wniosku (strona MEiN)

Skip to content