Nagrody za wyróżniające się prace magisterskie

Nagrody za najlepsze prace magisterskie 

W dniu 17 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród Dyrektora Instytutu Psychologii za wyróżniające się prace  dyplomowe absolwentów kierunku psychologia. W roku akademickim 2020/2021, w  pierwszej edycji konkursu, zwyciężczynią została mgr Justyna Tymińska. Wyróżnienia przyznano: mgr Justynie Baranowskiej, mgr Sarze Gałęzowskiej, mgr Joannie Szubert.

Nagrody wraz z Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Iwoną Grzegorzewską, prof UZ., wręczyli obecni na uroczystości Prorektor ds. Studenckich dr hab. Barbara Literska, prof. UZ oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Jarosław Bąbka, prof UZ. Ze względu na pandemię uroczystość miała charakter zamknięty. 

Gratulujemy laureatkom i promotorom i życzymy dalszych sukcesów!

Relacja z uroczystości na  Infoserwis UZ

Nagrodzone prace

mgr Justyna TYMIŃSKA
Różnice i podobieństwa w życiu seksualnym kobiet będących w parach jedno i dwupłciowych
praca napisana pod kierunkiem dr hab. Alicji Kuczyńskiej, prof. UZ

 

mgr Justyna BARANOWSKA
Poczucie wdzięczności, wartości a samoocena kobiet we wczesnej, średniej i późnej dorosłości
praca napisana pod kierunkiem dr Łukasza Budzicza

 

mgr Sara GAŁĘZOWSKA
Wybrane predyktory nieprawidłowego rozwoju
osobowości u młodzieży
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Iwony Grzegorzewskiej, prof. UZ

 

mgr Joanna SZUBERT
Cechy osobowości a wahania doświadczanych stanów
praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Kolańskiej-Stronki

 

 

Skip to content