Nagroda za wybitną monografię dla dr Sylwii Słowińskiej

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że dr Sylwia Słowińska została uhonorowana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne nagrodą za wybitną monografię.

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego – po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody prof. zw. dra hab. Józefa Kargula – uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2018 książkę Sylwii Słowińskiej

p.t. „Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów
Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017 (ISBN 978-83-7842-301-0)

Dr Sylwia Słowińska jest adiunktem w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki, w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, laureatka konkursu otrzymała 50 punktów w ocenie parametrycznej za monografię naukową uznaną za wybitne dzieło.

Serdecznie gratulujemy

 

Skip to content