17 października 2021

Moodle

Ogólnouczelniana platforma edukacyjna Moodle

 • Platforma uczelniana Mooodle dostępna jest pod adresem: https://moodle.elearn.uz.zgora.pl
 • Aby korzystać z platformy prowadzący i studenci powinni mieć konta na platformie
 • Konta dla pracowników i studentów zakładane (lub przenoszone z eWNS) są na prośbę pracownika prowadzącego zajęcia kierowaną do Pełnomocnika rektora ds. e-learningu  dr Jarosława Wagnera J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
 • Wszyscy studenci I lat studiów posiadają konta na platformie, w przypadku studentów wyższych lat studiów konta są zakładane w miarę potrzeb.  

Aby rozpocząć korzystanie z platformy należy:

Przesłać do Pełnomocnika rektora ds. e-learningu  dr Jarosława Wagnera J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl:

 • prośbę o założenie/przeniesienie konta pracownika
 • prośbę o założenie kont dla studentów, którzy mają mieć dostęp do kursu  (należy dołączyć imienną listę studentów z systemu Dziekanat lub oznaczenie grupy dziekańskiej)
 • informacje o przedmiocie, dla którego ma zostać założony kurs (nazwę przedmiotu oraz rok, kierunek i tryb studiów, na którym jest prowadzony)

Jeśli pracownik i studenci posiadają konta na platformie wystarczy przesłać  informacje o przedmiocie, dla którego ma zostać założony kurs.

Prowadzący zajęcia po zalogowaniu się na platformę musi zapisać studentów na kurs, do którego mają mieć dostęp.

 

Wydziałowa platforma edukacyjna Moodle eWNS  

 • Z uwagi na uruchomienie ogólnouczelnianej platformy edukacyjnej Moodle, działalność platformy wydziałowej Moodle eWNS została zawieszona
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie eWNS jest możliwy po zalogowaniu na stronie http://www.platforma.wns.uz.zgora.pl/moodle/ 
 • Konta użytkowników i  hasła są aktywne (konta zostały założone w  semestrze  letnim 2019/2020 do prowadzenia zajęć zdalnych na platformie Moodle).
 • Uwaga: Strona eWNS nie posiada ważnego certyfikatu SSL, dostęp do wydziałowej platformy możliwy jest z poziomu przeglądarki – Mozilla FireFox
Skip to content