Legitymacje studenckie

 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności umieszczenia hologramu w kolejno oznaczonym polu legitymacji.

Skip to content