Konkurs na pracę magisterską i doktorską o prawach dzieci

 

Rzecznik ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską o prawach dzieci

Termin nadesłania pracy: 30 maja 2020 roku
Temat: prawa dziecka w różnych aspektach oraz instytucje rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie
Nagroda: szansa na wydanie pracy drukiem pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka

 

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do udziału w konkursie wszystkie osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, broniąc pracę o tematyce opisanej w regulaminie konkursu – w roku 2018 lub 2019. Zgłoszenia pracy do konkursu mogą też dokonać – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni.

Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie 5-osobowym, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegóły na stronie – https://brpd.gov.pl/2020/01/17/rzecznik-oglasza-konkurs-na-prace-magisterska-i-doktorska-o-prawach-dzieci/

 

 

Skip to content