konferencja naukowa „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”

3 kwietnia 2019 r. w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się naukowo-metodyczna konferencja naukowa „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji, organizowana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

            W Konferencji wzięło udział blisko 120 osób, w tym: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, dyrektorzy przedszkoli w Powiecie Nowosolskim, przedstawiciele sądów, lekarze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i PCPR.

Program konferencje zawierał wykłady plenarne oraz warsztaty pracy praktycznej z zakresu problematyki depresji, agresji, leków społecznych i trudności w relacjach interpersonalnych.

Wśród prelegentów wystąpili:

  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ, z wykładem „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży”,
  • dr Dorota Niewiedział z wykładem „Zachowania agresywne u dzieci: problem (nie)rozwiązany”,
  • dr Marcin Florkowski, który mówił na temat „Psychopatologia niegrzecznego dziecka”.

Warsztaty psychologiczne przeprowadzili:

  • mgr Konrad Opaliński – „ Postrzeganie rzeczywistości w stanach lękowych”.
  • mgr Maria Miłkowska – „ Lęki i depresja w ujęciu systemowym”.
  • mgr Agata Łopato – „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży”.
  • dr Artur Doliński – „Trudne sytuacje relacyjne – modele rozwiązań”.

 

Nowosolska konferencja była okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli a Instytutem Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Instytutu oraz potencjału i pozycji Poradni. Dokument podpisały dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Psychologii oraz Małgorzata Karimow, dyrektor nowosolskiej Poradni.

 

 

Skip to content