Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

SZANOWNI PAŃSTWO,
STUDENCI, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI!

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Z dniem 01 października 2020 r. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie funkcjonował pod zmienioną nazwą – Wydział Nauk Społecznych. Jego strukturę w zakresie procesu kształcenia tworzą cztery jednostki: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii oraz Instytut Socjologii.

Na Wydziale rozpoczynają lub kontynuują naukę studenci arteterapii, pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, politologii, pracy socjalnej, psychologii oraz socjologii. Zagrożenia związane z Covid-19 uniemożliwiają zorganizowanie wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która stała się już naszą tradycją. W nowym roku akademickim witamy całą społeczność naszego wydziału: nauczycieli, studentów i pracowników administracji, w tym szczególnie studentów rozpoczynających naukę.

Przed nami codzienne wyzwania: zajęcia, konsultacje, zaliczenia, załatwianie pilnych spraw w dziekanacie. Oznacza to konieczność wypełniania przez Wspólnotę Wydziałową swoich obowiązków w rzeczywistości innej niż ta, do której się przyzwyczailiśmy, a w której jesteśmy zobowiązani do zdalnego kształcenia oraz pośrednich form komunikacji. W imieniu władz dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego życzę Państwu w roku akademickim 2020/2021 – zdrowia, wytrwałości, sukcesów oraz nadziei na lepszą przyszłość.

Łączę wyrazy szacunku,

 dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

Zielona Góra, 1 października 2020

 

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 (pdf)

Skip to content