Inauguracja i spotkania organizacyjne

 

 • 03.10.2017 r. godz. 11.00
  JM Rektor UZ zaprasza na Uczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018
  Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Aula Uniwersytecka

 

 • 05.10.2017 r. godz. 9.00
  Dziekan WPPS zaprasza na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018
  Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Aula Uniwersytecka

 


 

Termin spotkania organizacyjnego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku studiów PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności) oraz kierunku PRACA SOCJALNA zostanie umieszczony w planie studiów. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz II stopnia dla kierunków studiów:

 • PEDAGOGIKA – wszystkie specjalności
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA

odbędą się 05.10.2017 r. o godz. 10.30 w Auli Uniwersyteckiej, ul. Podgórna 50. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku PSYCHOLOGIA:

odbędzie się 05.10.2017 r. o godz. 10.30 w Auli Uniwersyteckiej, ul. Podgórna 50. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 


 

 • Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Wydziału www.wpps.uz.zgora.pl, na której umieszczane są ważne, aktualne informacje, w tym organizacja roku akademickiego oraz ze strony Działu Spraw Studenckich www.dss.uz.zgora.pl,  na której znajdują się informacje dotyczące pomocy materialnej.
 • Opłaty związane z tokiem studiów (indeks – 4 zł, legitymacja  – 17 zł, dobrowolne ubezpieczenie NNW – 16 zł – opcja nr 1 lub 60,00 zł – opcja nr 2 – szczegóły www.dss.uz.zgora.pl) należy wpłacać wyłącznie na indywidualne konto, które otrzymacie Państwo na spotkaniu organizacyjnym.

 

 • Terminy opłat za studia niestacjonarne:
  • I rata do 12 października 2017 r. – 500,00 zł
  • II rata do 25 października 2017 r. – 500,00 zł
  • III rata do 27 listopada 2017 r. – 500,00 zł
  • IV rata do 27 grudnia 2017 r. – 500,00 zł

 

 • Wybór grupy seminaryjnej zostanie przeprowadzony na spotkaniu organizacyjnym – dotyczy studentów  studiów II stopnia (z wyłączeniem studentów kierunku Pedagogika / specjalność edukacja elementarna, którzy wybierać będą prowadzącego seminarium przez system elektroniczny)
 • Plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej http://plan.uz.zgora.pl
 • Informacje o przydziale do grupy zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym

 

 • Godziny otwarcia dziekanatu:
  • poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 13.00
  • Wtorek  9.00 – 14.00
  • Piątek nieczynny
  • Sobota  8.00 – 12.00 (dyżur)

 

 

Skip to content