II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

W związku z decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego o zawieszeniu na uczelni wszelkich imprez, w tym konferencji, informuję, że II Forum Nauczycieli Dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi odbędzie się w innym terminie.  O nowym terminie i rejestracji uczestników powiadomimy zainteresowanych w kolejnym komunikacie.  

 

Przewodniczący Komitetu Programowego
dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

 


 

II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Zielona Góra, 28.03.2020 r.

Aula C Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69

Honorowy Patronat Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa

 

>>REJESTRACJA ON-LINE<<

 

Program forum

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi


9.15 -11.15 SESJA I:  ŚMIERĆ JAKO SYTUACJA TRAUMATYCZNA ORAZ WYZWANIE DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELA

 • prof. dr hab. Józef Binnebesel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –  Jak rozmawiać
  z dziećmi i młodzieżą  o śmierci oraz umieraniu?  
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze) – Kryzys w szkole: pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • mgr Regina Korzeniowska (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegatura w Zielonej Górze) – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jako ważny obszar wspierania uczniów w sytuacjach trudnych

Dyskusja


11.15-11.45 PRZERWA KAWOWA


11.45-13.30 SESJA II: WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI/UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 • dr Marzanna Farnicka (Uniwersytet Zielonogórski) – Neuropsychologia w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • mgr Izabela Kalembkiewicz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie) – Dysfunkcje
  u dzieci w badaniach przesiewowych a możliwości ich terapii –  z perspektywy diagnosty
 • inż. Agnieszka Wiśniewska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem
  w Zielonej Górze) –  O problemach z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Dyskusja


13.30-14.15 LUNCH


14.15-16.00 SESJA III: DOBRE PRAKTYKI – WARSZTATY TEMATYCZNE

 • warsztat I – dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Tanatopedagogiczna Relacyjna Terapia Zastępcza  
 • warsztat II – dr Lidia Wawryk (Uniwersytet Zielonogórski) – Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami  zachowania?
 •  warsztat III – mgr Katarzyna Stein-Szała (Uniwersytet Zielonogórski, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze) – Wykorzystanie programu TEACCH
  w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • warsztat IV – mgr Marzena Ganczar, mgr Aneta Nawrot (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze) – Wykorzystanie terapii behawioralnej w pracy
  z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • warsztat V – mgr Regina Korzeniowska (Uniwersytet Zielonogórski) – Wykorzystanie MAKATON na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami z zaburzeniami komunikacyjnymi
 • warsztat VI – mgr Renata Socha (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu) – Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych u uczniów z niepełnosprawnością
 • warsztat VII  – mgr Wioleta Dąbrowska (Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze) –
 • Stymulacja zmysłów oraz integracja sensoryczna w pracy z uczniami z niepełnosprawnością
 • warsztat VIII – mgr Mirosława Kanar (Uniwersytet Zielonogórski) – Kształtowanie samoświadomości u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • warsztat IX – mgr Marta Fabiszak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) – Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • warsztat X – mgr Ewa Szymanowska (Szkoła Podstawowa nr 2 Zielonej Górze) Programowanie
  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Komitet Programowy Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodniczący
 • mgr Jolanta Cyrankowska (Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze)
 • mgr Lidia Dubniewska (Zespół Edukacyjny Nr 9 w Zielonej Górze)
 • mgr Marzenna Hozakowska (Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze)
 • mgr Ewa Kuczak (Miejskie Przedszkole Nr 17 w Zielonej Górze)
 • mgr Jolanta Lipińska (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)
 • mgr Elżbieta Nowak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze)

Komitet Organizacyjny Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • mgr Mirosława Kanar (Uniwersytet Zielonogórski)
 • mgr Regina Korzeniowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • mgr Katarzyna Stein-Szała (Uniwersytet Zielonogórski)

Kontakt

 • mgr Regina Korzeniowska (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
  e-mail: regkor@wp.pl / tel.:  601 596 085 (po godzinie 15.00)
 • mgr Mirosława Kanar
  e-mail: mir.kanar@gmail.com / tel.: 697 454 707
 • mgr Katarzyna Stein-Szała
  e-mail: k.stein@dalejrazem.pl / tel.:  507 582 619
Skip to content