Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo!

W związku z udziałem pracowników Wydziału Nauk Społecznych w szkoleniu „Regulamin prac zleconych na Uniwersytecie Zielonogórskim” ogłasza się godziny dziekańskie dla pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk Społecznych w następujących terminach:

  • dla pracowników Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii i Instytutu Socjologii w dniu 13.05.2021 w godz. 12.00-14.00
  • dla pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w dniu 14.05.2021 w godz. 9.00-11.00

Decyzja pdf 

Skip to content