30 listopada 2017

2017.11.22 – Promocje doktorskie

W środę, 22 listopada 2017 r. w auli uniwersyteckiej w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. W tym roku na 6 doktorów habilitowanych i 20 doktorów czekały dyplomy stopni naukowych przyznane w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.  Od 1 września 2001 r. na UZ wypromowano 413 doktorów i 60 doktorów habilitowanych.

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor d/s studenckich, prof. dr hab. Giorgi Melikidze – prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą oraz dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju. Rozpoczęła się ona od promocji habilitacyjnych. Akt mianowania berłem przypadł w udziale prof. Giorgiemu Melikidze.

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii otrzymała:

  • dr Halina Szeląg, za rozprawę:  Liceum ogólnokształcące  jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży.
    Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Wąż.
    Recenzenci: prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, dr hab. Mariola Bieńko.

W imieniu świeżo wypromowanych doktorów głos zabrała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik. Podziękowała ważnym osobom, które towarzyszyły wszystkim bohaterom dzisiejszej uroczystości w trakcie pisania pracy doktorskiej. Mentorom, promotorom, rodzicom i bliskim osobom za wsparcie, jakie codziennie od nich otrzymywali. Za rozmowy – ważne i mniej ważne, ale zawsze potrzebne, które dodawały sił i rozwiewały wątpliwości.

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia bohaterów ceremonii, ich promotorów oraz dziekanów wydziałów, z których się wywodzą.

Skip to content