Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

zaprasza na 

V Konferencję Naukowo-Edukacyjnę

Studiów Podyplomowych:
Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika edycja XVIII
i Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii

 

program konferencji >>>

Skip to content