Dzień otwarty pracy socjalnej

Pracownicy oraz Studenci  Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
serdecznie zapraszają
na

DZIEŃ OTWARTY PRACY SOCJALNEJ,

który odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku,
w budynku uniwersyteckim przy al. Wojska Polskiego 69.

W trakcie Dnia Otwartego uczniowie będą mieli okazję zapoznać się ze ofertą edukacyjną studiów I stopnia z zakresu pracy socjalnej oraz ze specyfiką kształcenia na naszej uczelni przyszłych pracowników socjalnych. Będą też mieli okazję uczestniczyć w certyfikowanych warsztatach dotyczących różnych aspektów udzielania wsparcia, a także spotkać się ze studentami pracy socjalnej. Poniżej zamieszczamy harmonogram Dnia Otwartego, jak również opis warsztatów.

Zapisy indywidualne lub grupowe na poszczególne warsztaty prosimy dokonywać poprzez sekretariat telefonicznie: 68 328 73 08 lub mailowo: m.fortuna@wpps.uz.zgora.pl

Do zobaczenia na Uniwersytecie Zielonogórskim!


Harmonogram
DNIA OTWARTEGO PRACY SOCJALNEJ

17 kwietnia 2019 r. (środa), al. Wojska Polskiego 69, sala 36

  • godz. 10.00-10.15    –  otwarcie spotkania, uroczyste przywitanie uczestników Dnia Otwartego, słowo wprowadzające – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej prof. dr hab. Zdzisław Wołk
  • godz. 10.15-10.45     prezentacja oferty edukacyjnej studiów I stopnia pracy socjalnej – dr Elżbieta Lipowicz

 

Warsztaty tematyczne I tura:

  • godz. 10.45-11.45  –  warsztat pt. Zarządzanie czasem wolnym, prowadzenie dr Magdalena Zdaniewicz, sala P4
  • godz. 10.45-11.45  –  warsztat pt. Jak nie pomagać „dobrą radą”?, prowadzenie – dr Daria Zielińska-Pękał, sala 36
  • godz. 10.45-11.45 – warsztat pt. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie –  dr Anna Korlak-Łukasiewicz, sala 311

 

Warsztaty tematyczne II tura:

  • godz. 12.00-13.00 – warsztat pt. Dogadajmy się – skuteczność w komunikacji, prowadzenie – dr Andrzej Zygadło, sala P4
  • godz. 12.00-13.00 – warsztat pt. W poszukiwaniu zasobów, prowadzenie dr Ewa Szumigraj, sala 36

 

Pomiędzy warsztatami zapraszamy na spacer po budynku uniwersyteckim wraz z pracownikami Katedry oraz studentami, jak również na drobny poczęstunek do sali 29.

 

OPIS WARSZTATÓW

Zarządzanie czasem wolnym  
Celem warsztatu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest czas wolny i jak go spędzamy. Punktem wyjścia do pracy warsztatowej będzie autoanaliza własnego budżetu czasu, w tym czasu wolnego. Uczestnicy będą mieli okazję rozwiązać różne problemy w rodzinie poprzez właściwe zarządzanie czasem wolnym. 

Jak nie pomagać „dobrą radą”
Celem warsztatu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o cechy nieskutecznego pomagania. Punktem wyjścia do pracy warsztatowej będzie ludowe przysłowie: „Dobrymi radami piekło jest wybrukowane” oraz krótki film animowany, ukazujący błędy w udzielanej pomocy. Uczestnicy będą mieli okazję poddać pod wątpliwość swoje dotychczasowe przekonania związane z dawaniem „dobrych rad”. Całość wywodu wyprowadzona zostanie m.in. z koncepcji Roberta Kwaśnicy o pomaganiu sterowanym i oferowanym.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi uczestników na społeczne tabu wokół tematyki śmierci. Podjęte zostaną tematy związane z przekonaniami na temat śmierci i żałoby oraz ze społeczną trudnością towarzyszeniu osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę poznać sposoby wspierania osób doświadczających kryzysu, jakim jest strata najbliższej osoby. Punktem wyjściowym warsztatów będą fazy przeżywania żałoby według Elisabeth Kübler-Ross.

Dogadajmy się – skuteczność w komunikacji
Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na ważność procesu komunikowania się ludzi ze sobą. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zrozumieć na czym polega skuteczna komunikacja, ale także „poćwiczyć” sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach „dogadywania się”. Podjęty zostanie wątek dotyczący poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami w komunikacji (z presją, agresją), ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów asertywnych. Uwaga uczestników zostanie również zwrócona na emocjonalny aspekt wypowiedzi. Będą mieli okazję do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to jak „działają” emocje i jak wpływają na nasze i naszych rozmówców zachowanie. 

W poszukiwaniu zasobów
Celem warsztatu ćwiczenie umiejętności związanych z identyfikacją i nazywaniem własnych zasobów. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na zasoby wewnętrzne (wiedzę, umiejętności, wartości), jak i zewnętrzne (ludzie, rzeczy, sytuacje). Uczestnicy będą mieli okazję poćwiczyć specyfikę pytań o zasoby, będą również mogli zapoznać się z innymi narzędziami pracownika socjalnego, wykorzystywanymi do tego celu. Całość warsztatu prowadzona jest zgodnie z ideą podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 

Skip to content