Dobre praktyki edukacji na Zachodzie integracji

 

,,Dobre praktyki edukacji na Zachodzie integracji”

31 stycznia 2019 r.godz 13.30 – 17.30

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski

 

I część 13.30-15.30

Wystąpienia


dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski, 
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
Instytut Psychologii,
Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

Temat wystąpienia: „O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów z niepełnosprawnością.” 


Pani Anna Włodarczak – straszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegatura w Zielonej Górze 
Pani Jolanta Lipińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. reprezentująca Urząd Kuratora Lubuskiego

Panie Wizytatorki zreferują aktualną wykładnie prawną – wszystko wokół tematu „nauczania indywidualnego”, jego zniesienia na terenie szkoły, tego co w zamian oraz gdzie i dlaczego dochodzi do nieprawidłowości.


Pani Dyrektor Elżbieta Nowak
Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Zielonej Górze


Pani Dyrektor Anna Łagoda

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Sulechowie, Filia w Zielonej Górze


Pan Naczelnik Jarosław Skorulski

Organ prowadzący 
Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych


Pani Monika Mamulska

Temat wystąpienia: „Pozwólmy wszystkim dzieciom uczyć się w szkole!”


Pani Dyrektor ZE nr 4 Jolanta Szlachetka 
Pani Wicedyrektor Halina Wilk- Brzezicka
Pani Wicedyrektor Jolanta Maryniuk
Pani Wicedyrektor Maria Zrobczyńska
Pani Pedagog  Anna Topolska 

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze
Temat wystąpienia: „Dobre praktyki edukacji”


II Część 15.30-17.30

Panel dyskusyjny 
udział wszystkich uczestników wraz z reprezentantami instytucji w roli specjalistów 

Konferencję oraz panel dyskusyjny poprowadzi 
Pani Agata Diduszko-Zyglewska (dziennikarka, działaczka społeczna, radna Warszawy)

Link do wydarzenia o konferencji „Dobre praktyki edukacji na ZAchodzie integracji” 

https://www.facebook.com/events/348710305721387/

 

Skip to content