1 czerwca 2021

BOS


Od 1.06.2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyły działalność dziekanaty. Ich zadania przejęły Biura Obsługi Studenta. Studenci Wydziału Nauk Społecznych obsługiwani są przez Biuro Obsługi Studenta nr 1. 


 

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTA  nr 1

 

Komunikacja z pracownikami BOS-u odbywa się obecnie wyłącznie z wykorzystywaniem drogi elektronicznej (wiadomości e-mail z załączonymi skanami dokumentów), listownej i kontaktu telefonicznego

 

poniedziałek: 7.00 – 15.00
wtorek: 7.00 – 15.00
środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00 – 15.00

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTA  (strona  WWW)

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA (strona WWW)

 


ADRES

Biuro Obsługi Studenta nr 1

al. Wojska Polskiego 69 (A-16)
65-762 Zielona Góra
e-mail: bos1@uz.zgora.pl

 

 


PRACOWNICY BOS nr 1

Wydział Nauk Społecznych

 

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wns.uz.zgora.pl 
pok. 102, bud. A-16 
tel.: +48 (68)328 32 33, 789 442 089

mgr Marta Szokalska

e-mail: M.Szokalska@wns.uz.zgora.pl
pok. 102, bud. A-16
tel.: +48 (68)328 32 53, 789 442 100 

 
OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

STUDIA PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA i STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

 • Psychologia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika o specjalnościach:
  • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych (I stopień)  – II oraz III rok
  • Resocjalizacja z prewencją kryminalną (I stopień) – III rok
  • Resocjalizacja z terapią pedagogiczną  (II stopień) – II rok
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKIE

 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich
 

 

 

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wns.uz.zgora.pl 
pok. 109, bud. A-16 
tel.: +48 (68) 328 32 31, 789 442 087

 OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

 • Arteterapia
 • Pedagogika o specjalnościach:
  • Logopedia
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Pomoc społeczna i socjoterapia
  • Resocjalizacja (I stopień) – I rok
  • Resocjalizacja z terapią specjalistyczną (II stopień) – I rok
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Socjologia 
 

 


KIEROWNIK BOS-u nr 1

mgr Ilona Chorążyczewska

e-mail: I.Chorazyczewska@wns.uz.zgora.pl
pok. 100, bud. A-16
+48 68 328 31 76


 

Skip to content