BK – Konkurs Henkel

 

Masz pomysł na projekt społeczny? Masz pomysł na inicjatywę kulturalną lub edukacyjną?

Zbierz 2-4 osobową studencką drużynę (mile widziane gdy należą do różnego typu zrzeszeń studentów, np. kół naukowych, organizacji studenckich, samorządów studenckich), wymyśl projekt, a Henkel pomoże Ci w jego realizacji.

Do wygrania granty o wartości 5.000 zł!
Wystarczy opracować projekt działań i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.csrmasters.pl dołączając do niego krótką prezentację. Zgłoszenia przyjmowane są do 09.02.2020 r.

W konkursie należy zgłosić projekt, który w realny sposób przyczyni się do wsparcia bliskich Wam społeczności –  stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

Opracujcie koncepcję projektu społecznego w kategorii społeczeństwo, ekologia, kultura obejmujące działania:

  • prospołeczne,
  • prozdrowotne
  • ekologiczne
  • edukacyjne i kulturalne.

Na przykład:

  • inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące starsze osoby,
  • warsztaty edukacyjne w szkołach, świetlicach
  • remont sali zabaw w wybranej placówce,
  • zajęcia artystyczne,
  • pomoc dla Młodzieżowego Klubu ………,
  • wsparcie dla osób przebywających w instytucjach związanych z ochroną zdrowia,

i inne podobne propozycje zależne od Was i Waszej kreatywności!

Każdy zespół może zgłosić do konkursu jeden projekt. Zasady, harmonogram, regulamin, przykłady projektów z poprzednich edycji konkursu na:  www.csrmasters.pl

Biuro Karier
Uniwersytet Zielonogórski

Skip to content