Adresy e-mail

  Szanowni Studenci,informujemy, że od dnia 21.09.2020 adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat i wykorzystywane do komunikacji z nimi na przykład poprzez system wiadomości w PracNet lub poprzez e-indeks elektroniczny zostaną zamienione na adresy w postaci: numer_albumu_studenta@stud.uz.zgora.pl Każdy student posiada taki adres. Stosowne informacje jak z niego skorzystać znajdują się na głównej stronie używanego Read more about Adresy e-mail[…]

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

  3 września 2020 Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w semestrze zimowym 2020/2021 Informacja o zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni s. zimowy 2020-2021 – (aktualizacja 4.09.2020 r.) Kierunki nieujęte w powyższym zestawieniu realizują zajęcia w trybie na odległość.   2 września 2020 Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia Read more about Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021[…]

Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni studenci i doktoranci,informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów. W informacji dla studentów znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra dostępna jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658 Treść Rozporządzenia zmieniającego Read more about Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021[…]

Zasady realizacji obron w trybie na odległość – 2019/2020

  ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020   Szczegółowa instrukcja postępowania dla studenta, promotora i członków komisji egzaminu dyplomowego (15 etapów) – plik pdf   Student ma obowiązek zalogować się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom / Praca dyplomowa wczytać przygotowane w formacie PDF Read more about Zasady realizacji obron w trybie na odległość – 2019/2020[…]

Zapisy na przedmioty na rok akademicki 2020/2021 – listy studentów

  Szanowni Państwo,do 14 czerwca 2020 r. można było wybierać przedmioty na kolejny rok akademicki (2020/2021). Poniżej publikujemy przedmioty, które zostaną uruchomione wraz z listami studentów.   Uruchomione przedmioty na rok akademicki 2020/2021   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rekrutacja 2019/2020) – 5-letnie studia magisterskie STUDIA NIESTACJONARNE W kolejnym semestrze uruchomiony zostanie jeden przedmiot dla wszystkich Read more about Zapisy na przedmioty na rok akademicki 2020/2021 – listy studentów[…]

Zapisy na przedmioty na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni Państwo,otwieramy elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w ramach kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021. Poniższa informacja dotyczy studentów następujących kierunków studiów: REKRUTACJA 2019/2020 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (obecny I rok) – 5-letnie studia magisterskie, tryb niestacjonarny Pedagogika (obecny I rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny Pedagogika (obecny I Read more about Zapisy na przedmioty na rok akademicki 2020/2021[…]

Spotkanie dla studentów w sprawie e-obron

  Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie on-line dotyczące obron prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020.   Na spotkaniu zostaną przedstawione i omówione zasady składania pracy dyplomowej oraz warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Przed spotkaniem proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie wydziału – https://www.wns.uz.zgora.pl/zasady-realizacji-obron-w-trybie-na-odleglosc-2019-2020/   Dostęp do spotkania będą mieli tylko ci Read more about Spotkanie dla studentów w sprawie e-obron[…]

Spotkanie dla członków komisji egzaminów dyplomowych

  Szanowni Państwo,zapraszamy na spotkanie on-line dla członków komisji egzaminów dyplomowych. Przed spotkaniem proszę zapoznać się z dokumentami dot. e-obron zawartymi na stronach: wydziałowa procedura przeprowadzenia e-obron; zarządzeniami Rektora UZ oraz komunikatami Prorektora ds. Jakości Kształcenia   Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2020 r. o godzinie 11.30. W celu połączenia się z wirtualnym pokojem proszę Read more about Spotkanie dla członków komisji egzaminów dyplomowych[…]

Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 25.05.2020

  Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii od 25.05.2020 r.   W związku z przywróceniem z dniem 25.05.2020 r. możliwości świadczenia pracy przez pracowników na terenie Uczelni wprowadza się następujące zasady obsługi studentów, doktorantów i innych interesantów przez dziekanat i sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii komunikacja powinna odbywać Read more about Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 25.05.2020[…]

Sesja, obrony 2019/2020 – Zarządzenie nr 68 Rektora UZ

Szanowni Państwo,w związku z dalszym zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz koniecznością przyjęcia nowych zasad przeprowadzania zaliczeń, egzaminów oraz obron dyplomowych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i Read more about Sesja, obrony 2019/2020 – Zarządzenie nr 68 Rektora UZ[…]

Uwagi do realizacji zajęć w trybie zdalnym

Szanowni studenci,poniżej zamieszczamy link do zgłoszenia problemów związanych z nieodbywaniem się zajęć w trybie zdalnym. Prosimy go wypełnić w sytuacji jeśli prowadzący nie rozpoczął kształcenia w trybie zdalnym lub nie skontaktował się ze studentami.  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zarządzeniu nr 50 (załącznik nr 1) określił dopuszczalne formy prowadzenia zajęć. Jeżeli nie są one realizowane prosimy Read more about Uwagi do realizacji zajęć w trybie zdalnym[…]

Sesja, obrony, praktyki – 2019/2020

  W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje, w przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć trybie konwencjonalnym, dotyczące (m.in.): zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, zdalnych egzaminów dyplomowych, praktyk, realizacji zajęć na studiach podyplomowych. Pełna treść komunikatu

Psychologia III rok – zapisy na specjalność

  Informujemy, że od 22 kwietnia 2020 r. zostaną uruchomione zapisy na wybór specjalności. Zapisy będą prowadzone w systemie StudNet. Dotyczą wszystkich studentów III roku kierunku Psychologia (również tych, którzy powtarzają VI semestr). Zapisy będą aktywne do 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z Regulaminem wyboru specjalności dostępnym na stronie Instytutu Psychologii o pierwszeństwie wyboru decyduje Read more about Psychologia III rok – zapisy na specjalność[…]

Konkurs na pracę magisterską i doktorską o prawach dzieci

  Rzecznik ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską o prawach dzieci Termin nadesłania pracy: 30 maja 2020 rokuTemat: prawa dziecka w różnych aspektach oraz instytucje rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecieNagroda: szansa na wydanie pracy drukiem pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka   Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do udziału w konkursie wszystkie osoby, Read more about Konkurs na pracę magisterską i doktorską o prawach dzieci[…]

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

  Jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości  kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym:„Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie Read more about Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich[…]

Obsługa informatyczna

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i sugerowanym ograniczeniem do minimum kontaktów personalnych, pomoc informatyczna będzie realizowana zdalnie.  W przypadku konieczności fizycznej naprawy, prosimy o podanie numeru pokoju i przygotowanie stosownego upoważnienia do pobrania klucza z portierni. Pomoc zdalną tymczasowo rozszerzamy na komputery prywatne, jeśli są wykorzystywane do pracy. Kontakt do Informatyka tel. 604063504, email: Read more about Obsługa informatyczna[…]

Legitymacje studenckie

  Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności umieszczenia hologramu w kolejno oznaczonym polu legitymacji.

Komunikat

  Szanowni Państwo,w związku z Komunikatem nr 5/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 11 marca 2020 r. od godziny 11:00 zastają odwołane wszystkie formy zajęć dydaktycznych. Prosimy Naszych studentów o bieżące monitorowanie strony https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2 w sprawie ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2. Zmianie ulega również tryb pracy dziekanatu. Kontakt z pracownikami dziekanatu możliwy będzie tylko za Read more about Komunikat[…]

II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

  W związku z decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego o zawieszeniu na uczelni wszelkich imprez, w tym konferencji, informuję, że II Forum Nauczycieli Dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi odbędzie się w innym terminie.  O nowym terminie i rejestracji uczestników powiadomimy zainteresowanych w kolejnym komunikacie.     Przewodniczący Komitetu Programowegodr Read more about II Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi[…]

Wybory pracowników do Senatu i Kolegium Elektorów UZ

  Okręgowa Komisja Wyborcza nr 11ogłasza wybory na kadencję 2020-2024: przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego –4 marca 2020, godz. 11.30, sala 8, A16,Pobierz ogłoszenie przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego –4 marca 2020, godz. 11.30, sala 8, A16,Pobierz ogłoszenie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego Read more about Wybory pracowników do Senatu i Kolegium Elektorów UZ[…]

Studenckie wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW

  Zaczynamy Studenckie wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW na lata 2020/2024 oraz wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego, Senatu UZ i Rad Mieszkańców! Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca do godziny 19:00.   Formularz zgłoszeniowy ogólny znajdziecie tutaj: http://www.samorzad.uz.zgora.pl/?q=dokumenty/wnioski Wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki przy Parlamencie Studenckim na Kampusie A, w akademiku „Rzepicha” 🙂   Czas start! Czekamy Read more about Studenckie wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW[…]

Rekrutacja – Erasmus+

Drogi Studencie! Chcesz przeżyć przygodę życia, zdobyć doświadczenie i zwiększyć kompetencje językowe, poznać kulturę innych krajów, nauczyć się samodzielności, nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i znajomości na całe życie? Weź udział w programie ERASMUS+! We wtorek 25.02.2020 r. startuje rekrutacja na studia do krajów UE. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na studia w roku akademickim 2020/2021 (na jeden semestr Read more about Rekrutacja – Erasmus+[…]

POWER dla studentów Psychologii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje studentów psychologii. Zajęcia realizowane są ze środków uzyskanych w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Read more about POWER dla studentów Psychologii[…]

Konferencja naukowa „Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych”

  Zapraszamy na V Konferencję naukową Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych Konferencja dedykowana jest jubileuszowi pracy i działalności naukowej profesora Mirosława J. SzymańskiegoŁagów Lubuski, Zamek Joannitów 11-12 maja 2020 roku Informacje o konferencji i aktualności: www.szkolainauczyciel.wpps.uz.zgora.pl  

Przedmioty do wyboru s. letni 2019/2020 – listy studentów pedagogika

  Szanowni Państwo,poniżej publikujemy przedmioty do wyboru dla studentów kierunku pedagogika II rok (I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne), które zostają uruchomione w semestrze letnim 2019/2020 wraz z listami studentów, którzy dokonali wyboru. Osoby, które nie wywiązały się z obowiązku wyboru przedmiotu, zostały dopisane do przedmiotów, w których były wolne miejsca. STUDIA STACJONARNE Współczesne problemy Read more about Przedmioty do wyboru s. letni 2019/2020 – listy studentów pedagogika[…]

Nowi członkowie Komitetów Naukowych PAN

  Szanowni Państwoponiżej przedstawiamy wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. Naszymi przedstawicielami w PAN będą: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN dr hab. Mirosław Kowalski profesor uczelni – Instytut Pedagogiki dr hab. Inetta Nowosad, profesor uczelni – Instytut Pedagogiki Komitet Nauk Politycznych PAN dr hab. Stefan Dudra, profesor uczelni – Instytut Nauk o Polityce i Administracji Read more about Nowi członkowie Komitetów Naukowych PAN[…]

Zmarł mgr Marian Gniazdowski

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł mgr Marian Gniazdowski, wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki i Psychologii z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Prowadził zajęcia z muzyki, rytmiki i emisji głosu. Pogrzeb mgra Mariana Gniazdowskiego odbędzie się 22 stycznia 2020 roku o godz. 10.30 na Nowym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.  

Pedagogika oporu, jej źródła i funkcje

  Wykład otwarty:  Pedagogika oporu, jej źródła i funkcje, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak Organizator: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Zielonogórski Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej Miejsce/termin:  środa 22.01.2020 r., godzina 12.00 Uniwersytet Zielonogórski Aleja Wojska Polskiego 69, aula C   Zapraszamy

Akcja ewaluacja – oceń belfra (edycja XII)

  Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studenckizapraszajądo udziału w konkursie   AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA   Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom Read more about Akcja ewaluacja – oceń belfra (edycja XII)[…]

VIII edycja konkursu dla doktorantów

  Informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki Read more about VIII edycja konkursu dla doktorantów[…]

BK – Konkurs Henkel

  Masz pomysł na projekt społeczny? Masz pomysł na inicjatywę kulturalną lub edukacyjną? Zbierz 2-4 osobową studencką drużynę (mile widziane gdy należą do różnego typu zrzeszeń studentów, np. kół naukowych, organizacji studenckich, samorządów studenckich), wymyśl projekt, a Henkel pomoże Ci w jego realizacji. Do wygrania granty o wartości 5.000 zł!Wystarczy opracować projekt działań i wypełnić Read more about BK – Konkurs Henkel[…]

Dyżury dziekanatu w soboty

  Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostaje wprowadzony harmonogram sobotnich dyżurów dziekanatu Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dla studentów studiów niestacjonarnych. Obsługa studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będzie w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 w podanych poniżej terminach: styczeń 11-01-2020 18-01-2020 luty 08-02-2020 22-02-2020 marzec 07-03-2020 28-03-2020 kwiecień 04-04-2020 18-04-2020 maj Read more about Dyżury dziekanatu w soboty[…]

Koncert jasełkowy

  12 grudnia 2019 roku o godz. 15.30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się KONCERT JASEŁKOWY z udziałem Dzieci z Miejskiego Przedszkola im. Misia Uszatka w Zielonej Górze, studentów z Instytutu Pedagogiki i Kolędników z Zespołu „WATRA”.                 Zapraszam do wspólnego KOLĘDOWANIA.dr hab. prof. UZ Lidia Kataryńczuk-ManiaKierownik Pracowni ArtystycznejInstytut Pedagogiki

Programy pomocy osobom w kryzysie bezdomności – szkolenie

  Szanowni Państwo, W nawiązaniu do organizowanych w listopadzie wizyty studyjnej oraz konferencji dotyczącej mieszkalnictwa społecznego,  uprzejmie informujemy, że organizujemy szkolenie Programy pomocy osobom w kryzysie bezdomności Szkolenie jest odpowiedzią na zgłaszaną przez wiele osób i podmiotów potrzebę pogłębienia wiedzy na ten temat i poznania przykładów dobrych praktyk. Będzie je prowadził PIOTR OLECH – ekspert Read more about Programy pomocy osobom w kryzysie bezdomności – szkolenie[…]

Skip to content