Akcja ewaluacja – oceń belfra

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki
zapraszają
do udziału w konkursie

 

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XI) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 21 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.


Kategoria I (wydziałowa) – przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 • Grupa 1
  • Wydział Artystyczny,
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
  • Wydział Nauk Biologicznych,
  • Wydział Zamiejscowy w Sulechowie;
 • Grupa 2
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
 • Grupa 3
  • Wydział Humanistyczny,
  • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania;
 • Grupa 4
  • Wydział Fizyki i Astronomii[1].

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 


Kategoria II (indywidualna) – udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Tokeny są do odbioru przez starostów roku/grup w dziekanacie (al. Wojska Polskiego 69)


Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 


Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz na stronie Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

 

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

Skip to content