Adresy e-mail

 

Szanowni Studenci,
informujemy, że od dnia 21.09.2020 adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat i wykorzystywane do komunikacji z nimi na przykład poprzez system wiadomości w PracNet lub poprzez e-indeks elektroniczny zostaną zamienione na adresy w postaci:

numer_albumu_studenta@stud.uz.zgora.pl

Każdy student posiada taki adres. Stosowne informacje jak z niego skorzystać znajdują się na głównej stronie używanego przez studentów systemu StudNet (https://student.uz.zgora.pl/) pod przyciskiem „Dowiedz się jak korzystać z poczty”.

Do tej pory w systemie Dziekanat wykorzystywane były prywatne adresy e-mail, najczęściej te pozyskane w procesie rekrutacji na studia. Wiązało się to z wieloma problemami, przede wszystkim w zakresie gwarancji dostarczania wiadomości na zewnętrzne, prywatne skrzynki pocztowe. W chwili obecnej, w związku z wdrożeniem metod nauczania na odległość, gwarancja dostarczania do studentów informacji jest priorytetowa.

Kontaktując się mailowo z dziekanatem oraz wykładowcami student powinien korzystać z wyżej opisanego adresu mailowego. Maile wysyłane z innych adresów mogą nie być analizowane i pozostaną bez odpowiedzi.

 

Centrum Komputerowe
Uniwersytet Zielonogóski

Skip to content