Wyróżniona dysertacja!

Wyróżnienie 

Doktor Teresa List­wan (Uni­w­er­sytet Zielonogórski) otrzymała wyróżnienie za rozprawę „Zawody ginące jako czyn­nik inter­we­ni­u­jący w rozwój zawodowy absol­wen­tów Ochot­niczych Hufców Pracy”  w XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.  Konkurs jest organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod hon­orowym patronatem Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej. 

Dr Teresa Listwa uzyskała stopień doktora we wrześniu 2021 roku, rozprawę doktorską przygotowała w Instytucie Pedagogiki UZ pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Wołka, promotorem pomocniczym była dr Daria Zielińska-Pękał. 

Gratulujemy Laureatce i Promotorom!

 

Wyniki konkursu na stronie IPiSS

 

Skip to content