5-lecie Instytutu Psychologii

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

5 lat temu dnia 25 marca 2015 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego (Uchwała Senatu nr 443) pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Instytutu Psychologii o następującej strukturze:

  1. Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej,
  2. Zakład Psychologii Klinicznej,
  3. Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania,
  4. Pracownia Psychologii Rozwoju Człowieka.

W tych burzliwych czasach wzmożonych wymagań do nas wszystkich obchodzimy swoje pierwsze 5-lecie. Nasze cele, zamiary i marzenia udało się zrealizować przy pomocy wysiłku, zaangażowania i odpowiedzialnej pracy całej kadry Instytutu – od asystentów do profesorów. Marzenie się spełniło – mamy pierwszych Absolwentów Psychologii, którzy na zawsze się wpisują do historii naszego Instytutu, a cześć z nich kontynuuje więzi z nami występując w roli wykładowców.

W tym dniu chciałabym złożyć wszystkim Pracownikom Instytutu, a także Studentom Psychologii najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, życzyć satysfakcji z pracy i nauki, spełnienia dalszych planów i marzeń, które poprowadzą nas do kolejnych sukcesów i pozwolą osiągnąć swoje indywidualne i wspólne Everesty!

Dyrekcja
Instytutu Psychologii

Pełny tekst Uchwały Senatu nr 443

Skip to content