Miniatura 1 – NCN

Informujemy, iż do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1. W ramach konkursu Miniatura 1 możliwe będzie uzyskanie środków – od 5 000 zł do 50 000 zł – na pojedyncze działanie naukowe. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 
Projekty badawcze zgłaszane do konkursu Miniatura 1, będą mogły trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe będzie skrócenie projektu. 
 
Wnioskodawcami w konkursie Miniatura 1 mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.
Skip to content